Cách quản lý việc sử dụng pin cho mỗi ứng dụng trên Windows 10

Bắt đầu với Windows 10 phiên bản 1607, bạn có thể quản lý mức sử dụng pin cho mỗi ứng dụng.

Bạn sẽ thấy một danh sách các ứng dụng và phần trăm pin mà mỗi ứng dụng đã tiêu thụ (trong tổng lượng pin đã được sử dụng kể từ lần sạc cuối cùng).

Bạn cũng có thể thiết lập các ứng dụng trong danh sách, để chúng được quản lý bởi Windows hoặc không cho phép chúng chạy ở chế độ nền khi sử dụng pin và khi Battery Saver bật.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xem và quản lý việc sử dụng pin cho mỗi ứng dụng trong Windows 10.

Tùy chọn 1: Xem mức sử dụng pin trên mỗi ứng dụng

1. Mở Settings và nhấn vào biểu tượng System.

2. Nhấp vào Battery ở phía bên trái và chọn 24 Hours hoặc 1 Week trong menu Time period để biết cách bạn muốn thứ tự các ứng dụng được liệt kê.

Chọn 24 Hours hoặc 1 Week
Chọn 24 Hours hoặc 1 Week

3. Bây giờ, bạn sẽ thấy tỷ lệ sử dụng pin trên mỗi ứng dụng ở bên phải trong khoảng thời gian đã chọn.

Lưu ý: Bạn có thể nhấn vào một ứng dụng được liệt kê để xem tỷ lệ phần trăm In useBackground trong khi sử dụng pin.

Bạn sẽ thấy tỷ lệ sử dụng pin trên mỗi ứng dụng
Bạn sẽ thấy tỷ lệ sử dụng pin trên mỗi ứng dụng

Tùy chọn 2: Bật hoặc tắt tùy chọn quản lý mức sử dụng pin cho mỗi ứng dụng bởi Windows

1. Mở Settings và nhấn vào biểu tượng System.

2. Nhấp vào Battery ở phía bên trái.

3. Nhấp vào một ứng dụng (ví dụ, "Windows Camera") ở bên phải bạn muốn thay đổi việc khi nào ứng dụng này có thể chạy trong nền.

4. Nếu có sẵn cho ứng dụng này, hãy chọn Always, Let Windows decide hoặc Never trong menu Choose when this app can run in the background cho những gì bạn muốn.

5. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Hãy chọn Always, Let Windows decide hoặc Never
Hãy chọn Always, Let Windows decide hoặc Never
Thứ Hai, 17/02/2020 12:28
52 👨 586
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10