Quản lý chipset Nvidia Optimus trong Ubuntu với Bumblebee

Bumblebee là một công cụ phần mềm dành cho Linux với mục đích hỗ trợ các laptop sử dụng công nghệ NVIDIA Optimus cho các bản phân phối GNU/Linux. Optimus là công nghệ hiển thị lai - nơi CPU được tích hợp hiển thị màn hình trong khi GPU chuyên dụng (card đồ họa nVidia) thực hiện tất cả quá trình xử lý và gửi kết quả ra GPU được tích hợp. Khi laptop chạy bằng pin, GPU chuyên dụng sẽ được tắt để tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ pin.

Bumblebee cố gắng bắt chước hành vi công nghệ của Optimus bằng cách sử dụng GPU chuyên dụng cho việc render khi cần thiết và tắt nguồn khi không sử dụng.

Các hệ thống Ubuntu đi kèm với Nvidia Prime cung cấp cách để người dùng có thể chuyển đổi giữa GPU của Intel và Nvidia. Vấn đề ở đây là nó chỉ hoạt động cho desktop và không cho phép người dùng thiết lập GPU cho ứng dụng nhất định. Một số hệ thống đã báo cáo về vấn đề về nhiệt và trục trặc trong hệ thống khi GPU Nvidia được thiết lập cho toàn bộ desktop. Vì thế, sử dụng Bumblebee có lẽ sẽ hữu ích trong trường hợp này.

Cài đặt Bumblebee

Trước khi bạn bắt đầu cài đặt Bumblebee, nếu bạn chưa cài đặt đồ họa Nvidia, bạn có thể mở terminal và chạy lệnh sau:

sudo apt-get install nvidia-prime

Bạn cũng có thể chạy lệnh này để nó sử dụng card đồ họa Intel:

sudo prime-select intel

Việc cài đặt Bumblebee sẽ được xác định bởi đồ họa Nvidia mà bạn muốn sử dụng kèm. Sau đây là các lựa chọn.

nVidia-361

Để sử dụng nó với nVidia-361, bạn có thể chạy lệnh này để cài đặt Bumblebee:

sudo apt-get install bumblebee

nVidia-370

Nếu bạn muốn sử dụng Bumblebee với nvidia-370 và đang chạy phiên bản Ubuntu 16.04 hoặc cũ hơn, bạn có thể sử dụng Bumblebee Development PPA để cài đặt:

sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/testing
sudo apt-get update
sudo apt-get install bumblebee

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Ubuntu 16.10 hoặc mới hơn, bạn sẽ không cần đến Bumblebee Development PPA, bởi các bản vá đã tồn tại trong kho của Ubuntu. Chạy lệnh sau để cài đặt:

sudo apt-get install bumblebee

Ở đây, tôi đang cài đặt Bumblebee trên Ubuntu 16.04

Cấu hình và cách sử dụng

Sau khi cài đặt thành công Bumblebee, bạn cần cấu hình để nó hoạt động tốt. File cấu hình Bumblebee sẽ nằm ở “/etc/bumblebee/bumblebee.conf". Mở nó bằng trình soạn thảo văn bản mà bạn chọn. Mở tệp cấu hình và cuộn xuống khu vực được hiển thị như hình dưới đây.

Mở file cấu hình

Nếu bạn đang sử dụng nvidia-361, thay đổi các tùy chọn sau từ hình bên trên để thiết lập nó:

 • Đặt Driver thành “nvidia”.
 • Đặt KernelDriver thành “nvidia-361”.
 • Đặt LibraryPath thành “/usr/lib/nvidia-361:/usr/lib32/nvidia-361”.
 • Đặt XorgModulePath thành “/usr/lib/nvidia-361/xorg,/usr/lib/xorg/modules”.
 • Lưu tập tin.

Nếu sử dụng nvidia-370:

 • Đặt Driver thành “nvidia”.
 • Đặt KernelDriver thành “nvidia-370”.
 • Đặt LibraryPath thành “/usr/lib/nvidia-370:/usr/lib32/nvidia-370”.
 • Đặt XorgModulePath thành “/usr/lib/nvidia-370/xorg,/usr/lib/xorg/modules”.
 • Cuối cùng, lưu tập tin.

Nếu bạn đã cài đặt phiên bản nVidia khác, hãy nhớ thay đổi file cấu hình cho phù hợp với phiên bản đó.

Bước cuối cùng để Bumblebee làm việc là khởi động lại máy tính của bạn. Card rời sẽ được vô hiệu hóa. Nếu bạn muốn chạy Bumblebee với một ứng dụng, chạy lệnh dưới đây nơi some_app_or_game là tên của ứng dụng hoặc trò chơi:

optirun app_name

Bumblebee cực kì quan trọng với những người dùng chạy các ứng dụng đồ họa chuyên sâu trên máy tính. Với Bumblebee, bạn có thể chuyển đổi giữa các đồ họa chuyên dụng và tích hợp khi cần thiết, đồng thời nó sẽ duy trì hiệu năng của máy mà không ảnh hưởng gì tới tuổi thọ pin.

Thứ Năm, 31/08/2017 13:41
31 👨 576
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Linux