Cách nhập một văn bản vào nhiều ô Excel cùng một lúc

Trong khi sử dụng Microsoft Excel, người dùng có thể nhập các giá trị giống nhau như văn bản, dữ liệu vào nhiều ô hoặc nhập cùng một công thức vào toàn bộ một cột (tránh trường hợp phải nhập từng cái một). Trong hướng dẫn này, Quản Trị Mạng sẽ chỉ cho bạn đọc cách nhanh chóng nhập cùng một dữ liệu hoặc công thức vào các ô.

Nhập dữ liệu vào nhiều ô cùng lúc bằng Ctrl + Enter trong Excel

Để nhập cùng một dữ liệu trong các ô, vui lòng làm như sau.

1. Chọn nhiều ô mà bạn muốn nhập cùng một dữ liệu bằng cách giữ phím Ctrl.

2. Sau khi chọn, bấm phím Space và ô được chọn cuối cùng sẽ ở chế độ chỉnh sửa.

3. Nhập dữ liệu hoặc văn bản trong ô, rồi nhấn tổ hợp phím phím Ctrl + Enter.

Ctrl + Enter

Lưu ý: Nếu các ô được chọn đã có sẵn nội dung, nó sẽ thay thế tất cả nội dung của các ô đã chọn bằng dữ liệu giống nhau sau khi nhấn phím Ctrl + Enter.

Sau khi hoàn thành các bước trên, văn bản sẽ tự động được nhập vào tất cả các ô được highlight. Mẹo này có thể rất hữu ích bất khi bạn có loại dữ liệu có cùng tiền tố và chỉ cần thêm một cái gì đó vào cuối mỗi ô.

Nhập công thức vào toàn bộ cột bằng phím Enter trong Excel

Giả sử bạn có dữ liệu trong cột A B, sau đó muốn tổng hợp các dữ liệu này trong cột C bằng phím Enter. Hãy làm như sau.

Nhập vào toàn bộ cột

1. Chọn ô C2 và nhấn tổ hợp phím Ctrl + T.

2. Trong hộp thoại Create Table xuất hiện, chọn phạm vi dữ liệu muốn tính tổng và nhấp vào nút OK.

Lưu ý: Nếu có tiêu đề dữ liệu trong phạm vi đã chọn, hãy chọn hộp My table has headers.

Tiêu đề dữ liệu

3. Chọn cột B và nhấp chuột phải vào nó. Sau đó chọn Insert > Table Column to the Right trong menu chuột phải.

Chọn cột B

4. Bạn có thể thay đổi tên tiêu đề của cột mới bằng cách chọn nó và nhập tên mới vào Formula Bar, sau đó nhấn phím Enter.

Thay đổi tên cột

5. Chọn ô đầu tiên của cột mới (trong ví dụ là ô C2). Nhập công thức vào ô này, rồi nhấn phím Enter.

Nhập công thức

Sau khi nhấn phím Enter, tất cả các ô trong cột được chỉ định này sẽ được điền cùng một công thức.

Nhấn Enter

Chúc bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Thứ Năm, 28/02/2019 13:40
51 👨 23.383
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel