Kiểu gõ VNI và VIQR

So với Telex, kiểu gõ VNI và VIQR ít được sử dụng hơn. Bạn có thể gặp VNI khi cần viết chữ thư pháp trên máy tính, còn kiểu VIQR thực sự rất ít gặp. Nếu bạn tò mò cách gõ VNI và VIQR như thế nào, khác Telex ra sao thì hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé.

1. Kiểu gõ VNI

Thay vì dùng những chữ cái để gõ dấu như kiểu gõ TELEX thì VNI lại dùng những phím số để có thể gõ dấu trong tiếng Việt.

Bảng 2. Các phím gõ tiếng Việt của kiểu gõ VNI.

1 -> sắc
2 -> huyền
3 -> hỏi
4 -> ngã
5 -> nặng
6 -> dấu mũ trong các chữ â, ê, ô
7 -> dấu móc trong các chữ ư, ơ
8 -> dấu trăng trong chữ ă
d9 -> chữ đ
0 -> xóa dấu thanh

Ví dụ:

Qua3n tri5 ma5ng = Quản trị mạng

Hu7o7ng1 = Hướng

Khi chúng ta gõ các dấu mũ, móc, trăng ở cuối từ chúng ta sẽ dùng chữ cái gốc và các con số ngay sau đó. Khi đó chúng ta gõ: duong9772 = đường.

Với các bảng mã 1 byte (TCVN 3, BK HCM1, VISCII, VPS), bạn phải dùng font chữ hoa mới có được chữ hoa có dấu. Với font chữ thường, bạn chỉ có thể gõ được các chữ hoa không đấu: Â, Ă, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ.

Cũng như TELEX, trong trường hợp bạn gõ sai dấu mà vẫn chưa di chuyển ra khỏi từ đang gõ thì có thể gõ đè dấu mới. Ví dụ: toan21 = toán, toan10 = toan.

Cách dùng dấu cho các bộ gõ

2. Kiểu gõ VIQR

Cần phân biệt kiểu gõ VIQR với bảng mã VIQR. Kiểu gõ là phương pháp bạn dùng để nhập các ký tự tiếng Việt, và độc lập với bảng mã. Bảng mã là cách thể hiện các ký tự tiếng Việt. Bạn có thể dùng kiểu gõ VIQR để nhập tiếng Việt cho các bảng mã (font) Unicode, VNI, TCVN... Ngược lại bạn cũng có thể gõ kiểu TELEX, hoặc VNI cho các bảng mã VIQR, Unicode...

Bảng 3. Các phím gõ tiếng Việt của kiểu gõ VIQR.

' (single quote) -> sắc
'(grave accent) -> huyền
? -> hỏi
~ (tilde) -> ngã
. (full stop) -> nặng
^ -> dấu mũ trong các chữ â, ê, ô
+ -> dấu móc trong các chữ ư, ơ
( -> dấu trăng trong chữ ă
dd -> chữ đ
0 -> xóa dấu thanh
\ -> phím thoát dấu

Ví dụ:

Qua?n tri. Ma.ng = Quản trị mạng

ddu+o+'ng = ddu+o+ng' = đường

Với các bảng mã 1 byte (TCVN 3, BK HCM1, VISCII, VPS), bạn phải dùng font chữ hoa mới có được chữ hoa có dấu. Với font chữ thường, bạn chỉ có thể gõ được các chữ hoa không đấu: Â, Ă, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ.

Để sửa sai dấu thì cũng như TELEX và VNI buộc chúng ta vẫn phải chưa di chuyển ra khỏi từ đang gõ thì có thể gõ đè dấu mới.

Ví dụ: toan'' = toán, toan'0 = toan.

Để gõ các dấu hỏi, chấm mà không bị UniKey xử lý phím dấu, bạn có thể bấm phím thoát (\) trước khi bấm các phím đó. Ví dụ: tan? = tản, tan \ ? = tan?.

Trên đây là một số thông tin về các kiểu gõ tiếng Việt của UniKey. Qua đây, hy vọng người dùng sẽ hiểu hơn về kiểu gõ VNI và VIQR cũng như các quy tắc mà chúng sử dụng để gõ tiếng Việt. Từ đó lựa chọn cho mình một kiểu gõ phù hợp nhất trong những trường hợp bắt buộc.

Thứ Năm, 05/11/2020 16:15
4,52 👨 4.487
0 Bình luận
Sắp xếp theo