Cách sử dụng lệnh speedtest trên Linux để kiểm tra tốc độ internet

Hôm nay, Quantrimang.com sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu cách kiểm tra tốc độ Internet từ dòng lệnh thông qua Terminal trong các bản phân phối Linux phổ biến khác nhau, bao gồm Ubuntu, Fedora và Arch Linux.

Lưu ý rằng vì tốc độ Internet được đo bằng cách thực sự upload và download từ máy chủ, bạn cần cài đặt tiện ích bên thứ ba để upload và download dữ liệu thử nghiệm lên máy chủ, sau đó đo tốc độ truyền. Cùng bắt đầu nào!

Kiểm tra tốc độ Internet trong Ubuntu, Linux Mint và elementary OS

Hướng dẫn này được thử nghiệm trên Ubuntu 17.10, nhưng sẽ hoạt động trên các phiên bản cũ hơn, cũng như những dẫn xuất của Ubuntu, bao gồm Linux Mint, elementary OS, v.v...

1. Khởi chạy Terminal.

2. Bạn nên cài đặt tiện ích dòng lệnh Speedtest, đã tồn tại được một thời gian và đáng tin cậy. Sử dụng lệnh này:

sudo apt install speedtest-cli

Bạn phải nhập mật khẩu gốc để hoàn tất cài đặt.

3. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy tiếp tục và bắt đầu kiểm tra tốc độ Internet. Sử dụng lệnh này trong Terminal.

speedtest

Đầu ra:

Retrieving speedtest.net configuration...

Testing from Time Warner Cable (xxx.xx.xxx.xx)...

Retrieving speedtest.net server list...

Selecting best server based on ping...

Hosted by BrescoBroadBand (Columbus, OH) [xx km]: xxx ms

Testing download speed................................................................................

Download: 18.62 Mbit/s

Testing upload speed................................................................................................

Kiểm tra tốc độ Internet trong Fedora và các dẫn xuất

Hướng dẫn này được thử nghiệm trên Fedora 27, nhưng cũng sẽ hoạt động trên các phiên bản cũ hơn.

1. Khởi chạy Terminal.

2. Ta cũng sử dụng cùng tiện ích Speedtest trong Fedora. Tiện ích Speedtest được viết bằng Python và vì vậy trước tiên bạn cần cài đặt Python trên máy tính.

sudo dnf install python

3. Cài đặt tiện ích Speedtest:

sudo dnf install speedtest-cli

4. Khởi chạy tiện ích:

speedtest-cli

Đầu ra:

Kiểm tra tốc độ Internet trong Fedora
Kiểm tra tốc độ Internet trong Fedora

Kiểm tra tốc độ Internet trong Arch Linux, Manjaro và các dẫn xuất

Hướng dẫn này được thử nghiệm trên Manjaro 17, nhưng cũng hoạt động trên các phiên bản cũ hơn, Arch Linux và những dẫn xuất.

1. Khởi chạy Terminal.

2. Nhập lệnh sau để tải xuống tiện ích Speedtest bằng cách sử dụng lệnh wget.

wget -O speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py

3. Làm cho nội dung tải xuống có thể thực thi được bằng cách sử dụng lệnh chmod +x.

chmod +x speedtest-cli

4. Cuối cùng khởi chạy Speedtest để kiểm tra tốc độ Internet của bạn.

./speedtest-cli
Thứ Năm, 13/05/2021 15:33
52 👨 6.704
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux