Cách kết nối L2TP/IPsec VPN trên Windows 10

Bài viết này sẽ mô tả cách bạn có thể cấu hình L2TP/IPsec VPN trên Windows 10.

Điều kiện tiên quyết

  • Windows 10
  • Quyền truy cập vào Windows 10 với tư cách admin

Cách kết nối L2TP/IPsec VPN trên Windows 10

Bước 1 - Đăng nhập vào Windows 10

Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm trong thanh menu Windows và tìm kiếm control panel. Bạn sẽ thấy biểu tượng Control Panel. Hãy nhấp vào nó.

Mở Network and Internet.

Mở Network and Internet
Mở Network and Internet

Mở Network and Sharing Center.

Mở Network and Sharing Center
Mở Network and Sharing Center

Bước 2 - Cấu hình VPN

Nhấp vào Set up a new connection on a network.

Chọn Connect to a workplace và nhấp vào Next.

Nhấp vào Use my Internet connection (VPN).

Nhấp vào Use my Internet connection (VPN)
Nhấp vào Use my Internet connection (VPN)

Nhập địa chỉ IP của bạn vào trường Internet Address. Trong ví dụ này, bài viết sử dụng IP 193.33.61.185. Nhấp vào Create.

Nhập địa chỉ IP vào trường Internet Address
Nhập địa chỉ IP vào trường Internet Address

Sau khi bạn nhấp vào Create, trình hướng dẫn thiết lập sẽ bị đóng.

Nhấp vào Change adapter settings ở menu bên trái.

Bây giờ, bạn sẽ thấy tất cả các interface có sẵn. Mở Properties của interface kết nối VPN.

Mở Properties của interface kết nối VPN
Mở Properties của interface kết nối VPN

Mở tab Security.

Mở menu drop-down Type of VPN và chọn Layer 2 Tunneling Protocol with IPsec (L2TP/IPsec).

Chọn Layer 2 Tunneling Protocol with IPsec (L2TP/IPsec)
Chọn Layer 2 Tunneling Protocol with IPsec (L2TP/IPsec)

Nhấp vào Advanced settings. Chọn Use preshared key for authentication và điền vào key chia sẻ trước mà bạn đã tạo trên Windows Server. Áp dụng nó bằng cách nhấp vào OK.

Quay lại tab Security. Chọn Allow these protocols và tích vào các giá trị sau:

  • Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
  • Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)

Áp dụng các thay đổi bằng cách nhấp vào OK.

Chọn Allow these protocols và tích vào các giá trị cần thiết
Chọn Allow these protocols và tích vào các giá trị cần thiết

Bước 3 - Kết nối với VPN server

Mở biểu tượng Network ở dưới cùng bên phải và nhấp vào VPN Connection.

Sau khi bạn nhấp vào VPN Connection, nút Connect sẽ hiển thị. Nhấp vào nút này.

Nhấp vào nút Connect
Nhấp vào nút Connect

Bạn sẽ được yêu cầu nhập UsernamePassword.

Quá trình kết nối diễn ra:

Quá trình kết nối diễn ra
Quá trình kết nối diễn ra

Kết nối VPN của bạn đã được thiết lập.

Kết nối VPN đã được thiết lập
Kết nối VPN đã được thiết lập

Bước 4 - Kiểm tra địa chỉ IP

Nếu bạn đang định tuyến tất cả lưu lượng thông qua VPN, bạn sẽ thấy địa chỉ IP VPN server của mình. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP của mình bằng cách truy cập whatismyip.com.

Xin chúc mừng, bạn đã cấu hình thành công VPN client trên Windows 10 rồi đấy!

Xem thêm:

Thứ Tư, 16/09/2020 16:42
51 👨 3.606
0 Bình luận
Sắp xếp theo