Hướng dẫn xem lịch sử cấp thẻ CCCD trên VNeID

VNeID mới thêm tính năng lưu lịch sử cấp thẻ CCCD vào ứng dụng để bạn kiểm tra lại toàn bộ lịch sử đã nhận thẻ CCCD trên ứng dụng và tình trạng của thẻ CCCD mới nếu đang được cấp lại. Dưới đây là hướng dẫn xem lịch sử cấp thẻ CCCD trên VNeID.

Cách xem lịch sử cấp thẻ CCCD trên VNeID

Bước 1:

Đầu tiên bạn cần cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất. Sau đó bạn nhấn vào mục Ví giấy tờ ở bên dưới. Nhấn tiếp tục vào mục Thẻ CCCD rồi nhập passcode ứng dụng VNeID.

Truy cập CCCD trên VNeID

Bước 2:

Chuyển sang giao diện mới chúng ta sẽ thấy tùy chọn Xem lịch sử cấp thẻ CCCD/CMND để nhấn chọn. Khi đó bạn cần tích chọn vào Tôi muốn tích hợp thông tin lịch sử cấp thẻ CCCD/CMND vào tài khoản định danh điện tử rồi nhấn Gửi yêu cầu ở bên dưới để thực hiện.

Gửi yêu cầu xem lịch sử cấp thẻ CCCD trên VNeID

Bước 3:

Chúng ta chờ hệ thống xử lý yêu cầu và khi hoàn thành bạn sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng VNeID. Quay lại giao diện rồi nhấn vào Xem lịch sử cấp thẻ CCCD/CMND để xem lịch sử những lần đã nhận và đang cấp CCCD.

Kết quả bạn sẽ nhìn thấy những lần cấp thẻ CCCD. Nhấn vào từng lần cấp thẻ rồi chọn Xem chi tiết để xem thông tin của thẻ CCCD.

Xem lịch sử cấp thẻ CCCD trên VNeID

Các lần cấp thẻ CCCD đều được tổng hợp và hiển thị rõ ràng, chi tiết trong ứng dụng VNeID để bạn kiểm tra khi mình cần.

Thứ Tư, 20/03/2024 10:43
31 👨 496
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Dịch vụ công trực tuyến