File TAR là gì?

Bài viết giải thích file TAR là gì và chúng khác với các định dạng nén khác như thế nào, chương trình nào có thể trích xuất file từ chúng và cách chuyển đổi file này sang những định dạng nén tương tự.

File TAR là gì?

Viết tắt của Tape Archive, và đôi khi được gọi là tarball, file có phần mở rộng TAR là một file ở định dạng Consolidated Unix Archive. Cần có chương trình hoặc lệnh có thể mở file nén để mở file TAR.

Vì định dạng file TAR được sử dụng để lưu trữ nhiều file trong một file duy nhất, nên đây là một phương pháp phổ biến cho cả mục đích nén và để gửi nhiều file qua Internet, như để tải xuống phần mềm.

Định dạng file TAR phổ biến trong hệ thống Linux và Unix, nhưng chỉ để lưu trữ dữ liệu, không nén nó. Các file TAR thường được nén sau khi tạo, nhưng chúng trở thành file TGZ, sử dụng phần mở rộng TGZ, TAR.GZ hoặc GZ.

Cách mở file TAR

Các file TAR, là một định dạng nén tương đối phổ biến, có thể được mở bằng hầu hết những công cụ zip/giải nén phổ biến. PeaZip và 7-Zip là hai trong số các trình giải nén file miễn phí tốt hơn hỗ trợ cả mở file TAR và tạo file TAR, nhưng hãy xem danh sách các trình giải nén file miễn phí này để có một số lựa chọn khác.

B1 Online Archiver và ezyZip là hai công cụ mở TAR khác, nhưng chúng chạy trong trình duyệt của bạn thay vì thông qua một chương trình có thể tải xuống. Chỉ cần tải TAR lên một trong hai trang web này để trích xuất nội dung.

Hệ thống Unix có thể mở file TAR mà không cần bất kỳ chương trình bên ngoài nào bằng cách sử dụng lệnh sau, trong đó file.tar là tên của file TAR:

tar -xvf file.tar

Cách tạo file TAR được nén

Những gì được mô tả trên trang này chỉ là cách mở hoặc trích xuất file từ kho lưu trữ TAR. Nếu bạn muốn tạo file TAR của riêng mình từ các thư mục hoặc file, cách dễ nhất là sử dụng một chương trình đồ họa như 7-Zip.

  • Chọn tất cả các file và thư mục bạn muốn trong file TAR.
  • Nhấp chuột phải vào một trong các mục được đánh dấu và chọn Add to archive.
  • Chọn tar từ menu drop-down Archive format.
Quá trình tạo file 7-Zip TAR trong Windows 10
Quá trình tạo file 7-Zip TAR trong Windows 10
  • Chọn OK.

Một tùy chọn khác, miễn là bạn đang sử dụng Linux, là sử dụng lệnh dòng lệnh để tạo file TAR. Tuy nhiên, với lệnh này, bạn cũng sẽ nén file TAR, file này sẽ tạo ra file TAR.GZ.

Lệnh này sẽ tạo file TAR.GZ ra khỏi một thư mục hoặc một file duy nhất, tùy theo bạn chọn:

tar -czvf name-of-archive.tar.gz /path/to/folder-or-file

Đây là những gì lệnh này đang làm:

  • -c: Tạo một kho lưu trữ
  • -z: Sử dụng gzip để nén kho lưu trữ
  • -v: Bật chế độ Verbose để hiển thị tiến trình của quá trình tạo
  • -f: Cho phép bạn chỉ định tên của kho lưu trữ

Đây là một ví dụ nếu bạn muốn tạo file TAR từ một thư mục có tên /myfiles/ để đặt tên là files.tar.gz:

tar -czvf files.tar.gz /usr/local/myfiles

Cách chuyển đổi file TAR

Zamzar và Online-Convert.com là hai trình chuyển đổi file miễn phí, cả hai đều là dịch vụ web, sẽ chuyển đổi file TAR thành ZIP, 7Z, TAR.BZ2, TAR.GZ, YZ1, LZH hoặc CAB. Hầu hết các định dạng này thực sự là định dạng nén, còn TAR thì không, có nghĩa là những dịch vụ này cũng hoạt động để nén TAR.

Tùy chọn chuyển đổi TAR tại Zamzar
Tùy chọn chuyển đổi TAR tại Zamzar

Hãy nhớ rằng nếu bạn sử dụng một trong những trình chuyển đổi trực tuyến đó, trước tiên bạn cần upload file TAR lên một trong những trang web đó. Nếu file lớn, bạn có thể sử dụng công cụ chuyển đổi ngoại tuyến chuyên dụng.

Cách tốt nhất để chuyển đổi TAR sang ISO là sử dụng chương trình AnyToISO miễn phí. Nó thậm chí còn hoạt động thông qua menu ngữ cảnh nhấp chuột phải, do đó bạn có thể chỉ cần nhấp chuột phải vào file TAR và sau đó chọn chuyển đổi nó thành file ISO.

Xem xét rằng các file TAR là tập hợp gồm nhiều file, việc chuyển đổi TAR sang ISO có ý nghĩa nhất. Định dạng ISO về cơ bản là cùng một loại file, tuy nhiên, ISO image rất phổ biến và được hỗ trợ hơn nhiều so với TAR, đặc biệt là trong Windows.

Các file TAR chỉ là container cho những file khác, tương tự như các thư mục. Do đó, bạn không thể chỉ chuyển đổi file TAR sang CSV, PDF hoặc một số định dạng file không nén khác. "Chuyển đổi" file TAR sang một trong những định dạng đó thực sự chỉ có nghĩa là giải nén file ra khỏi kho lưu trữ, bạn có thể thực hiện với một trong các trình giải nén file được đề cập ở trên.

Thứ Tư, 03/08/2022 14:13
514 👨 1.601
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản