File PSF là gì?

Bài viết này mô tả các định dạng khác nhau sử dụng phần mở rộng file PSF, bao gồm cách mở từng loại và các tùy chọn của bạn để chuyển đổi định dạng này sang định dạng khác.

File PSF là gì?

File có phần mở rộng file PSF rất có thể là file cài đặt proof Adobe Photoshop. Nó lưu trữ các tùy chọn màu sắc cụ thể để bạn có thể xem hình ảnh sẽ trông như thế nào trước khi in.

File PSF trong Windows 10 mở bằng Photoshop
File PSF trong Windows 10 mở bằng Photoshop

Hình ảnh PhotoStudio sử dụng cùng phần mở rộng file này. Chúng có thể chứa văn bản, layer và hình dạng.

Các chương trình khác sử dụng cùng phần mở rộng file này cho file hỗ trợ GPS, file mẫu AutoCAD PostScript, file Portable Sound Format, script PID, file đầu ra SPI Proxy hoặc file đặc tả sản phẩm HP-UX.

Lưu ý: PSF cũng là viết tắt của progressive segmented framePC Screen Font, nhưng những thuật ngữ đó không liên quan gì đến các định dạng file mà bài viết đã mô tả ở đây.

Cách mở file PSF

Để sử dụng file PSF tương thích với Adobe Photoshop, hãy mở menu View > Proof Setup > Custom rồi chọn Load để nhập file.

Cửa sổ Customize Proof Condition Photoshop
Cửa sổ Customize Proof Condition Photoshop

Chương trình XnView miễn phí sẽ mở các file PSF được liên kết với PhotoStudio của ArcSoft. Tất nhiên, chương trình PhotoStudio cũng có thể sử dụng chúng, nhưng ArcSoft đã ngừng cung cấp chương trình này và do đó không còn được hỗ trợ nữa.

Mặc dù phương pháp này không áp dụng cho hầu hết các loại file khác, nhưng thay vào đó, bạn chỉ cần đổi tên phần mở rộng của file PhotoStudio thành JPG rồi mở nó trong Photoshop (và có thể cả các trình chỉnh sửa/xem hình ảnh khác).

Dưới đây là một số thông tin về các chương trình khác sử dụng file PSF:

  • File hỗ trợ dự đoán GPS: Bộ công cụ hệ thống (STK) của AGI hoặc GPS Interference and Navigation Tool (GIANT) của LinQuest
  • File mẫu AutoCAD PostScript: AutoCAD của Autodesk
  • File Portable Sound Format: XMPlay (yêu cầu plugin Highly Experimental) và Audio Overload
  • Script PID: PCMSCAN của Palmer Performance Engineering
  • File thông số kỹ thuật sản phẩm HP-UX: Software Distributor (SD) của HP
  • File đầu ra SPI Proxy: Bộ công cụ SPI Dynamics WebInspect

Mẹo: Nếu bạn nhận thấy rằng một ứng dụng trên PC của bạn đã cố mở file nhưng đó là ứng dụng sai hoặc bạn muốn có một chương trình khác được cài đặt để mở file đó, bạn có thể thay đổi chương trình mặc định mở các file này trong Windows.

Cách chuyển đổi file PSF

Như bạn có thể thấy ở trên, có rất nhiều nguồn có thể xuất file PSF. Điều quan trọng trước tiên là phải nhận ra file cụ thể của bạn được sử dụng để làm gì trước khi tìm cách chuyển đổi file đó.

Ví dụ, một file cài đặt Adobe có thể không cần hoặc không thể được chuyển đổi sang bất kỳ định dạng có thể sử dụng nào khác. Tuy nhiên, file PhotoStudio là một hình ảnh có thể được chuyển đổi sang JPG và các định dạng tương tự khác bằng XnView.

Bạn nên làm theo quy trình tương tự đối với các loại file PSF khác được liệt kê ở trên. Chỉ cần mở file trong chương trình đã tạo file đó rồi thử xuất hoặc lưu file sang một số định dạng khác.

Vẫn không thể mở file?

Nếu file của bạn không mở được sau khi thử tất cả các đề xuất ở trên thì rất có thể bạn đã hiểu sai phần mở rộng của file. Điều này có thể xảy ra khá dễ dàng vì có rất nhiều phần mở rộng file thường na ná nhau, điều này có thể khiến bạn nhầm phần mở rộng khác với phần mở rộng này.

PFS là một ví dụ, trong đó tất cả các chữ cái giống nhau đều có trong phần mở rộng file PSF. Tuy nhiên, định dạng này được PhotoFiltre Studio sử dụng cho các file lựa chọn đã lưu.

Một định dạng khác là PSS được sử dụng cho các file game video PlayStation 2, file Picture and Sound Show, file dữ liệu dự án HTML RoboHelp, v.v...

Thứ Hai, 12/02/2024 09:42
31 👨 868
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản