File FBC là gì?

Bài viết này mô tả file FBC là gì và cách mở file trên máy tính của bạn.

File FBC là gì?

Một file có phần mở rộng FBC là bản sao lưu nén cây gia phả. Phiên bản DOS của Family Tree Maker (viết tắt là FTM) nén file "Family Tree Maker for DOS" (file FTM) rồi thay đổi phần mở rộng thành .FBC để cho thấy rằng đó là bản sao lưu.

Family Tree Maker được sử dụng để lưu trữ các nghiên cứu liên quan đến tổ tiên, tạo báo cáo và biểu đồ, v.v...

File FBC trong Windows 10
File FBC trong Windows 10

Lưu ý: Phiên bản Windows của Family Tree Maker lưu file ở định dạng file "Family Tree Maker" và thay vào đó sử dụng phần mở rộng file FTW. Các phiên bản sao lưu của file FTW sử dụng phần mở rộng FBK.

Cách mở file FBC

Family Tree Maker ban đầu thuộc về Banner Blue Software với bản phát hành đầu tiên dành cho hệ điều hành MS-DOS vào năm 1989. Đây là phiên bản phần mềm sử dụng định dạng FTM và sao lưu các file bằng phần mở rộng file FBC.

Chương trình này sau đó được Broderbund mua lại vào năm 1995 và sau đó thuộc sở hữu của các công ty như The Learning Company và Mattel. Quyền sở hữu sau đó được chuyển cho Ancestry.com và ngừng hoạt động vào năm 2015 trước khi được MacKiev mua lại vào năm 2016.

Bạn có thể mua phiên bản mới nhất của Family Tree Maker dành cho hệ điều hành Mac và Windows thông qua Software MacKiev Education Store.

Có thể mở file FBC bằng phần mềm Family Tree Maker 4.0 trở lên thông qua File > Restore From Backup.

Cách chuyển đổi file FBC

Nếu bạn cần chuyển đổi file FBC của mình để sử dụng trong Family Tree Maker cho đến năm 2014, hãy làm theo hướng dẫn do MacKiev.com cung cấp.

Family Tree Maker có thể chuyển đổi file FBC thành file .GED (GEDCOM Genealogy Data) thông qua File > Copy / Export Family File, nhưng điều này chỉ hoạt động nếu file đã được mở trong phần mềm, nghĩa là điều này chỉ có thể được thực hiện nếu phiên bản Family Tree Maker có thể mở file FBC.

Vẫn không thể mở file?

Nếu sau khi làm theo hướng dẫn ở trên mà file của bạn vẫn không mở đúng cách, hãy xem lại cẩn thận xem bạn có đọc sai phần mở rộng file không. Một số định dạng file sử dụng phần mở rộng file gần giống .FBC, nhưng điều đó không có nghĩa chúng có liên quan hoặc được sử dụng trong cùng một chương trình.

Ví dụ, các file FB2, FBR và BC! có phần mở rộng rất giống nhau, nhưng chúng không mở giống như cách mở file FBC. FCC là một hệ thống khác dành riêng cho các file Forms Credential Collector, không phải các file liên quan đến cây phả hệ.

Nếu bạn thực sự không có file FBC, hãy nghiên cứu phần mở rộng file thực tế để tìm hiểu chương trình nào có thể được sử dụng để mở hoặc chuyển đổi file cụ thể của bạn.

Chủ Nhật, 28/01/2024 10:37
52 👨 224
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản