File BBS là gì?

Bài viết này giải thích file BBS là gì và cách mở hoặc chuyển đổi file BBS trên máy tính của bạn.

File BBS là gì?

BBS là viết tắt của Bulletin Board System. Chúng được BBS sử dụng để lưu trữ những thứ như tin nhắn, mô tả và thông tin siêu dữ liệu.

Các file DIZ có thể được sử dụng cùng với những file BBS trong hệ thống bảng thông báo, nhưng chúng được sử dụng để mô tả các loại file mà người dùng upload lên máy chủ.

Cách mở file BBS

Vì đây là một file văn bản plain text, bạn có thể mở một file bằng bất kỳ chương trình nào đọc và chỉnh sửa tài liệu văn bản.

Ví dụ file BBS.
Ví dụ file BBS.

Vì các file BBS không phải là một phần mở rộng file phổ biến nên rất có thể trình soạn thảo văn bản sẽ không mở nó khi bạn nhấp đúp vào file. Thay vào đó, trước tiên, bạn cần chọn đúng công cụ mở BBS, sau đó sử dụng menu của chương trình (có thể là tùy chọn File > Open) để duyệt tìm và mở file.

Hoặc, nếu muốn, bạn có thể thay đổi phần mở rộng của file BBS để trình chỉnh sửa của bạn nhìn nhận nó là một file có thể nhận dạng được. Ví dụ, vì hầu hết các trình soạn thảo văn bản được xây dựng với hỗ trợ mở file .TXT, bạn có thể đổi tên file BBS của mình để sử dụng phần mở rộng file TXT. Điều đó sẽ cho phép nó mở bình thường khi bạn nhấn đúp vào file.

Các file BBS cũng có thể được mở bằng phần mềm BBS như Mystic BBS hoặc Maximus BBS, nhưng những bước cụ thể cần thực hiện là khác nhau đối với mỗi chương trình. Ví dụ, bạn cần làm theo các bước sau để mở file BBS bằng Mystic BBS.

Cách chuyển đổi file BBS

Bạn nên chuyển đổi file BBS thay vì giữ nó với phần mở rộng .BBS. May mắn thay, vì file BBS là một file văn bản nên việc chuyển đổi một file thực sự dễ dàng.

Tương tự như mở một file, bạn có thể chuyển đổi file BBS bằng trình soạn thảo văn bản như Notepad trong Windows hoặc TextEdit trong macOS hoặc với bất kỳ chương trình miễn phí nào được đề cập ở trên.

Khi chuyển đổi file BBS bằng trình soạn thảo văn bản, bạn có thể chọn từ nhiều định dạng dựa trên văn bản như TXT, HTML, v.v...

Như đã đọc ở trên, thậm chí bạn có thể đổi tên phần mở rộng file thành TXT. Đó không phải là một chuyển đổi thực sự vì bạn chỉ đổi tên file, nhưng việc chuyển đổi thực sự từ BBS sang TXT cũng không cần thiết, vì file BBS đã ở định dạng file plain text giống như file .TXT.

Để đổi tên file BBS thành TXT trong Windows, bạn phải hiển thị các phần mở rộng file ẩn.

Lưu ý: Thay đổi phần mở rộng file không phải là chuyển đổi file thực sự. Việc chuyển đổi file thường có thể được thực hiện bằng công cụ chuyển đổi file, nhưng hầu hết không hỗ trợ file BBS.

Chủ Nhật, 30/07/2023 07:30
2,84 👨 352
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản