Cách sử dụng AppLocker để cho phép hoặc chặn các file thực thi chạy trong Windows 10

AppLocker giúp bạn kiểm soát ứng dụng và file nào người dùng có thể chạy. Chúng bao gồm các file thực thi, script, file Windows Installer, thư viện liên kết động (DLL), ứng dụng Microsoft Store và trình cài đặt những ứng dụng này.

AppLocker xác định các quy tắc thực thi dưới dạng bất kỳ file nào có phần mở rộng .exe và .com được liên kết với một ứng dụng. Bởi vì tất cả các quy tắc mặc định cho bộ sưu tập quy tắc thực thi đều dựa trên những đường dẫn thư mục, nên tất cả các file trong những đường dẫn đó sẽ được cho phép. Bảng sau liệt kê các quy tắc mặc định có sẵn cho bộ sưu tập quy tắc thực thi.

Bất kỳ file thực thi nào không được phép theo quy tắc mặc định bên dưới sẽ tự động bị chặn theo mặc định trừ khi bạn tạo quy tắc mới để cho phép file đó đối với một người dùng hoặc nhóm.

Nếu bạn muốn chặn một file thực thi được cho phép bởi các quy tắc mặc định bên dưới, bạn sẽ cần tạo một quy tắc mới để chặn (từ chối) file đó đối với một người dùng hoặc nhóm.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng AppLocker để cho phép hoặc chặn các file thực thi được chỉ định (.exe và .com) chạy cho tất cả hoặc người dùng và nhóm cụ thể trong Windows 10 Enterprise và Windows 10 Education.

Cách sử dụng AppLocker để cho phép hoặc chặn các file thực thi chạy trong Windows 10

Đây là cách thực hiện:

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào Command Prompt, nhấn Enter và đóng Command Prompt khi nó kết thúc.

Lệnh này để đảm bảo service Application Identity được kích hoạt, đặt thành Automatic và đang chạy. AppLocker không thể thực thi các quy tắc nếu service này không chạy.

sc config "AppIDSvc" start=auto & net start "AppIDSvc"

3. Mở Local Security Policy (secpol.msc).

4. Mở rộng Application Control Policies trong ngăn bên trái của cửa sổ Local Security Policy, nhấp vào AppLocker và nhấn vào liên kết Configure rule enforcement ở phía bên phải.

Nhấn vào liên kết Configure rule enforcement
Nhấn vào liên kết Configure rule enforcement

5. Chọn hộp Configured trong Executable rules và nhấn OK.

Chọn hộp Configured trong Executable rules
Chọn hộp Configured trong Executable rules

6. Mở rộng AppLocker đang mở trong ngăn bên trái của cửa sổ Local Security Policy, nhấp vào Packaged app Rules, nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào Packaged app Rules, rồi chọn Create Default Rules.

Nếu bước này không được thực hiện, AppLocker sẽ chặn tất cả các ứng dụng Microsoft Store chạy.

7. Nhấp vào Executable Rules, nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào Executable Rules, rồi chọn Create Default Rules.

Nếu bước này không được thực hiện, AppLocker sẽ chặn tất cả các file thực thi chạy theo mặc định trừ khi được cho phép bởi một quy tắc đã tạo.

8. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào Executable Rules, nhấp vào Create New Rule.

Nhấp vào Create New Rule
Nhấp vào Create New Rule

9. Nhấp vào Next.

Nhấp vào Next
Nhấp vào Next

10. Nếu bạn muốn chỉ định người dùng hoặc nhóm để thực thi quy tắc này, hãy nhấp vào Select.

Cài đặt mặc định là Everyone cho tất cả người dùng và nhóm.

Cài đặt mặc định là Everyone
Cài đặt mặc định là Everyone

A) Nhấp vào nút Advanced.

Nhấp vào nút Advanced
Nhấp vào nút Advanced

B) Nhấp vào nút Find Now.

Nhấp vào nút Find Now
Nhấp vào nút Find Now

C) Chọn người dùng hoặc nhóm bạn muốn và nhấn vào OK.

Chọn người dùng hoặc nhóm bạn muốn
Chọn người dùng hoặc nhóm bạn muốn

D) Nhấp vào OK.

Nhấp vào OK
Nhấp vào OK

11. Chọn Allow hoặc Deny tùy theo những gì bạn muốn và nhấp vào Next.

Chọn Allow hoặc Deny
Chọn Allow hoặc Deny

12. Chọn Path và nhấp vào Next.

Chọn Path
Chọn Path

13. Thực hiện bước 14 (cho file) hoặc bước 15 (cho thư mục/ổ) bên dưới cho đường dẫn file hoặc thư mục bạn muốn chỉ định để cho phép hoặc chặn.

14. Để chỉ định một đường dẫn file thực thi để cho phép hoặc chặn

A) Nhấp vào nút Browse Files.

Nhấp vào nút Browse Files
Nhấp vào nút Browse Files

B) Chọn xem bạn muốn cho phép hoặc chặn file .exe hoặc .com trong menu drop-down ở góc dưới cùng bên phải.

C) Điều hướng đến và chọn file .exe hoặc .com mà bạn muốn cho phép hoặc chặn.

D) Nhấp vào Open và chuyển đến bước 16 bên dưới.

Nhấp vào Open
Nhấp vào Open

15. Để chỉ định một thư mục hoặc đường dẫn ổ nhằm cho phép hoặc chặn tất cả các file thực thi trong thư mục hoặc ổ.

A) Nhấp vào nút Browse Folders.

Nhấp vào nút Browse Folders
Nhấp vào nút Browse Folders

B) Điều hướng đến và chọn một thư mục hoặc ổ bạn muốn cho phép hoặc chặn tất cả các file thực thi (.exe và .com) trong đó.

C) Nhấp vào OK và chuyển sang bước 16 bên dưới.

Nhấp vào OK
Nhấp vào OK

16. Nhấp vào Next.

17. Nhấp tiếp vào Next một lần nữa.

18. Nhấp vào Create.

19. Quy tắc mới của bạn cho "Executable Rules" bây giờ sẽ được tạo.

Quy tắc mới được tạo
Quy tắc mới được tạo

20. Lặp lại các bước từ 8 đến 19 nếu bạn muốn tạo một quy tắc mới khác để cho phép hoặc chặn một file thực thi khác cho người dùng hoặc nhóm.

21. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng cửa sổ Local Security Policy.

Thứ Hai, 22/03/2021 08:12
54 👨 1.028
0 Bình luận
Sắp xếp theo