Chuyển danh bạ từ Gmail, Hotmail, Facebook sang Yahoo! Mail

Điều đáng ngại nhất khi chuyển sang sử dụng webmail khác là không thể mang theo danh sách email liên lạc từ hộp thư cũ. Đây cũng chính là lý do Yahoo! Mail bổ sung thêm tính năng nhập danh bạ từ tài khoản Gmail, Windows Live Hotmail hay Facebook.

Sau khi đăng nhập hộp thư Yahoo! Mail mới tạo, bạn nhấp vào liên kết Get started dưới dòng New! Import your Contacts from other accounts to Yahoo! trong thẻ What’s new để khai thác tính năng mới này.

Tại thẻ Contacts hiện ra, bạn nhấp vào biểu tượng Facebook, Gmail, Windows Live Hotmail ứng với tài khoản muốn nhập danh bạ vào Yahoo! Mail. Ở đây tôi chọn Gmail.


Chọn tài khoản muốn nhập khẩu danh bạ vào Yahoo! Mail

Trong cửa sổ Step 1 - Select Source mở ra, bạn điền địa chỉ và mật khẩu đăng nhập Gmail vào hai hộp Email AddressPassword dưới mục Gmail / GoogleMail.

Nếu muốn nhập khẩu thêm danh bạ từ tài khoản Windows Live Hotmail, AOL hoặc Orkut của mình, bạn đánh dấu tùy chọn Hotmail/Windows Live/MSN, AOL hoặc Orkut, rồi điền địa chỉ và mật khẩu đăng nhập tài khoản tương ứng vào hai hộp Email Address và Password phía dưới.

Tương tự, bạn đánh dấu tùy chọn Another Yahoo! Contact nếu muốn nhập khẩu thêm danh bạ từ tài khoản Yahoo! Mail trước đó của mình, rồi điền thông tin vào hai hộp phía dưới.

Tùy chọn A desktop email program (Outlook, AppleMail) cho phép bạn nhập khẩu danh bạ của tài khoản email cài đặt trong trình mail client (chẳng hạn Outlook) dựa trên file csv hoặc vcf (bấm nút Browse và tìm chọn file này).

Dưới trường More Services là bảy dịch vụ khác mà bạn có thể chọn nhập khẩu dạnh bạ vào Yahoo! Mail, gồm: Aim.com, Comcast, EarthLink, Freenet.de, Laposte, Verizon, Web.de.

Chọn xong, bạn đánh dấu ô I give Yahoo! permission to send… phía dưới rồi bấm nút Continue để bắt đầu quá trình nhận danh bạ từ các tài khoản muốn nhập vào Yahoo! Mail.


Khai báo thông tin đăng nhập tài khoản muốn nhập khẩu danh bạ

Khi cửa sổ Step 2 – Select Contacts to Import hiện ra, tất cả địa chỉ email liên lạc nhận được từ khoản khác đều được chọn sẵn để chờ nhập khẩu vào Yahoo! Mail. Tất nhiên, bạn có thể bỏ chọn bớt những địa chỉ email không muốn nhập khẩu, rồi bấm nút Import để thực hiện.


Chọn địa chỉ email muốn nhập khẩu

Chuyển đến cửa sổ Step 3 - Notify, bạn có thể thông báo cho bạn bè biết về địa chỉ Yahoo! Mail mới của mình bằng cách đánh dấu chọn địa chỉ email của những người muốn thông báo hoặc đánh dấu ô Select all để chọn tất cả, tiếp đó sửa nội dung thư gửi đi dưới khung Subject: I have a new Yahoo! email address (hoặc giữ nguyên nội dung soạn sẵn), rồi bấm nút Finish để hoàn tất.


Thông báo cho bạn bè biết địa chỉ Yahoo! Mail mới của mình.

Lưu ý: Theo thử nghiệm, việc nhập khẩu danh bạ từ tài khoản Gmail đôi khi không thể thực hiện được.

- Tính năng nhập khẩu danh bạ nêu trên chưa hiện diện trong Yahoo! Mail phiên bản Classic.

Thứ Sáu, 12/03/2010 08:45
52 👨 10.736
0 Bình luận
Sắp xếp theo