Cập nhật an toàn cho Acrobat và New Forxit Reader

Quản Trị Mạng - Adobe đã công bố những tiêu chuẩn dùng trong việc update cho Acrobat và những sản phẩm của Adobe Reader, trong khi đó Foxit đã thêm nhiều chức năng mới trong việc nân cấp PDF Reader của họ

Những cập nhật của Adobe thể hiện sự cải thiện nhanh chóng của công ty này, kể từ ngày 13/6 (điều này cũng có nghĩa là không có thêm cập nhật nào mới cho đến thời điểm này). Những phiên bản trước đây bao gồm: Adobe Reader và Acrobat 9.3.2 dùng cho Windows, Mac, và UNIX; Reader và Acrobat 8.2.2 dùng trong Windows và Mac. Cũng thông báo của Adobe, tính dễ bị tấn công có thể làm những ứng dụng hỏng và cho phép các những kẻ tấn công có thể thực hiện kiển soát trên hệ thống dễ dàng.

Cả hai sản phẩm đều có chức năng tự động update, vì thế bạn nên cập nhật ngay khi chạy chúng. Thông tin bảo mật sẽ cung cấp cho bạn đường link trực tiếp download các update.

Trong khi đó, một trong những đối thủ cạnh tranh của Adobe đã cho ra phiên bản Reader mới. Foxit Reader 4.0 (chỉ dùng trong Windows) có tất cả các chức năng PDF từ mở, xem đến in những trang được đánh dấu và những đường link. Phiên bản mới thêm vào công cụ cho phép bạn có thể thêm văn bản vào bất cứ trang nào. Đồng thời cũng cung cấp công cụ vẽ, sửa, bình luận cũng như công cụ đánh dấu.

The Foxit Reader đang miễn phí. Công ty này cũng cung cấp những sản phẩm liên quan đến PDF bao gồm PDF Editor ($99) and Foxit Phantom ($129), và toàn bộ công cụ thao tác trên PDF.

Thứ Ba, 06/07/2010 09:12
31 👨 556
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản