Cách cài đặt Windows 10 qua mạng

Hướng dẫn này giới thiệu cách cài đặt Windows 10 qua mạng.

Các bước thảo luận trong hướng dẫn này là dành cho quản trị viên Windows. Nếu bạn là người dùng gia đình, hãy sử dụng các bước trong bài: Cách cài đặt Windows 10 từ USB.

Các bước để cài đặt Windows 10 qua mạng

1. Cài đặt và cấu hình Windows Deployment Services (WDS) Server

Cài đặt và cấu hình Windows Deployment Services (WDS) Server
Cài đặt và cấu hình Windows Deployment Services (WDS) Server

Để có thể cài đặt Windows 10 qua mạng, bạn cần một máy chủ có image Windows 10. Một cách để thực hiện việc này là cài đặt và cấu hình WDS Server.

Để biết các bước hoàn thành tác vụ này, hãy đọc hướng dẫn: Cách thiết lập Windows Deployment Services trong Windows Server 2016.

Để có thể cài đặt Windows 10 từ WDS qua PXE boot, WDS server phải có ít nhất một image boot và một image install. Image boot để boot từ mạng, image install là image hệ điều hành thực tế bạn sẽ cài đặt. Bạn cũng phải có một DHCP server với scope được cấu hình cho PXE.

2. Cài đặt Windows 10 qua mạng (bằng WDS)

Cài đặt Windows 10 qua mạng (bằng WDS)
Cài đặt Windows 10 qua mạng (bằng WDS)

Dưới đây là các bước để cài đặt Windows 10 qua mạng:

Khởi động PC vào BIOS và sửa đổi trình tự khởi động để boot từ mạng trước. Lưu các thay đổi và khởi động lại PC.

Tùy thuộc vào cách WDS server được cấu hình, bạn sẽ nhận được lời nhắc: Nhấn Enter để boot qua mạng hoặc PC sẽ khởi động thẳng vào PXE. Nếu bạn nhận được lời nhắc, bấm Enter.

Nếu bạn nhận được lời nhắc, bấm Enter
Nếu bạn nhận được lời nhắc, bấm Enter

Máy tính sẽ bắt đầu cài đặt Windows 10 thông qua Windows Deployment Services. Xác nhận rằng LocaleKeyboard or input method là chính xác. Sau đó bấm vào Next.

Xác nhận rằng Locale và Keyboard or input method là chính xác
Xác nhận rằng Locale và Keyboard or input method là chính xác

Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập cho WDS server. Nhập thông tin đăng nhập theo định dạng DomainName\UserName. Sau đó nhập mật khẩu và nhấp vào OK.

Nếu thông tin đăng nhập của bạn chính xác, bạn sẽ nhận được tùy chọn chọn hệ điều hành để cài đặt. Đây là danh sách các install image WDS được cấu hình trên Install Image node. Chọn một và nhấp vào Next.

Chọn hệ điều hành để cài đặt
Chọn hệ điều hành để cài đặt

Để cài đặt windows 10 từ mạng, chọn ổ cứng để cài đặt Windows. Sau đó bấm vào Next.

Chọn ổ cứng để cài đặt Windows
Chọn ổ cứng để cài đặt Windows

Việc cài đặt sẽ bắt đầu. Đợi quá trình thiết lập Windows 10 hoàn thành giai đoạn này.

Khi thiết lập hoàn tất giai đoạn cài đặt này, PC sẽ khởi động lại.

Sau đó, nó sẽ bắt đầu giai đoạn cài đặt tiếp theo. Trình cài đặt sẽ ở trên màn hình Getting Ready một lúc.

Trình cài đặt sẽ ở trên màn hình Getting Ready một lúc
Trình cài đặt sẽ ở trên màn hình Getting Ready một lúc

Khi màn hình bên dưới hiện ra, bạn xem các tùy chọn có sẵn đã ổn chưa, điều chỉnh nếu cần, rồi nhấn Next.

Xác nhận xem các tùy chọn có ổn không
Xác nhận xem các tùy chọn có ổn không

Nếu bạn nhận được thông báo này, nhấp vào Next.

Nếu bạn nhận được thông báo này, nhấp vào Next
Nếu bạn nhận được thông báo này, nhấp vào Next

Từ thời điểm này, việc cài đặt rất đơn giản, bạn cứ làm nốt theo các bước trên màn hình là được.

Thứ Năm, 23/07/2020 10:32
3,84 👨 20.576
0 Bình luận
Sắp xếp theo