Cách xóa emoji thường dùng trong bàn phím iPhone

Trong bàn phím iPhone có mục emoji thường dùng là những emoji dùng theo thói quen của bạn và một số emoji đã được sử dụng gần đây. Và iPhone cũng có tùy chọn reset lại toàn bộ bàn phím trên iPhone, bao gồm bàn phím thường dùng để bạn xóa emoji thường dùng trên iPhone nếu muốn. Khi đó, bàn phím iPhone sẽ trở về trạng thái như ban đầu. Dưới đây là hướng dẫn xóa emoji thường dùng trong iPhone.

Hướng dẫn xóa emoji thường dùng trong iPhone

Emoji thường dùng trên bàn phím iPhone sẽ hiển thị ngay trên cùng như hình dưới đây với những emoji đã sử dụng trong thời gian dài.

Emoji thường dùng trên iPhone

Bước 1:

Bạn truy cập vào Cài đặt rồi chọn Cài đặt chung. Tiếp đến chúng ta nhấn vào mục Chuyển hoặc đặt lại iPhone.

Bước 2:

Lúc này ở giao diện như hình bạn nhấn vào tùy chọn Đặt lại. Người dùng sẽ nhìn thấy có nhiều lựa chọn đặt lại khác nhau trên iPhone, nhấn vào Đặt lại từ điển bàn phím.

Bước 3:

iPhone hỏi bạn có chắc chắn muốn đặt lại từ điển không, nhấn Đặt lại từ điển để thực hiện đặt lại bàn phím trên iPhone.

Đặt lại từ điển bàn phím iPhone

Ngay sau đó bàn phím iPhone sẽ được reset lại toàn bộ, xóa emoji thường dùng trong bàn phím iPhone.

Kết quả bạn sẽ nhìn thấy emoji thường dùng trên iPhone chuyển sang những emoji tiêu chuẩn được gợi ý sử dụng.

Xóa emoji thường dùng bàn phím iPhone

Thứ Hai, 08/07/2024 15:46
31 👨 45
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thiết lập cơ bản