Cách xem thông tin thời tiết bằng ứng dụng Maps trên iPhone

Bạn có thể xem thông tin thời tiết cho các vị trí khác nhau từ ứng dụng Maps của iOS. Ứng dụng Weather sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về nhiệt độ và dự báo liên quan đến các địa điểm cụ thể. Điều đó thật tuyệt vời. Tuy nhiên nếu bạn đang lái xe hoặc đang sử dụng ứng dụng Maps mà vẫn có thể xem được thông tin thời tiết cho các địa điểm thì điều đó còn tuyệt vời hơn.

Phiên bản mới của Apple Maps dành cho iOS sẽ bao gồm tiện ích thời tiết. Nó sẽ cung cấp cho bạn thông tin về nhiệt độ và thời tiết của một vị trí cụ thể trong Maps. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng iPhone 3D Touch, bạn có thể sử dụng một mẹo nhỏ để thêm địa điểm trực tiếp vào ứng dụng Weather.

Cách xem thông tin thời tiết cho các vị trí khác nhau từ ứng dụng Maps trên iPhone

  • Mở ứng dụng Maps trên iPhone và tìm kiếm một địa điểm như bình thường
  • Khi địa điểm được tìm kiếm, hãy nhìn vào góc dưới bên phải của ứng dụng, bạn sẽ thấy một biểu tượng thời tiết nhỏ hiển thị nhiệt độ của địa điểm đó.

Thông tin thời tiết hiển thị ở góc dưới bên phải

  • Mẹo dành cho 3D Touch: sử dụng 3D Touch, nhấn vào biểu tượng thời tiết để xem các thông tin dự báo thời tiết mở rộng.

Bạn có thể thực hiện các bước trên với bất cứ vị trí nào trên Maps. Nó đúng với mọi thành phố, thị trấn hoặc thậm chí là các điểm nông thôn cách xa đường lớn.

Mẹo với 3D Touch

  • Nếu bạn ấn nhẹ, bạn sẽ thấy thông tin dự báo thời tiết chi tiết hơn.

Thông tin thời tiết chi tiết

  • Nếu bạn nhấn mạnh, ứng dụng Maps sẽ chuyển hướng vị trí đó đến ứng dụng Weather và yêu cầu bạn thêm địa điểm này vào ứng dụng Weather hoặc xem vị trí đó trong ứng dụng Weather để biết thêm các thông tin thời tiết cụ thể như tốc độ gió, độ ẩm, chỉ số nhiệt, mưa, và dự báo mở rộng.

Bản đồ chuyển hướng vị trí đến ứng dụng thời tiết

Nếu không thấy biểu tượng thời tiết ở góc ứng dụng Maps, bạn cần năng cấp iOS phiên bản mới hơn.

Xem thêm:

Thứ Bảy, 01/09/2018 10:23
31 👨 567
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thủ thuật ứng dụng