Cách tắt thông báo hoàn tất cài đặt iPhone

Nếu gần đây đã cập nhật phiên bản phần mềm trên iPhone hoặc iPad, bạn có thể nhận được lời nhắc từ ứng dụng Settings để hoàn tất cài đặt thiết bị.

Thông báo này thường xuất hiện do khi thiết lập iOS, bạn bỏ qua một số bước như kích hoạt Siri hoặc thiết lập Apple Pay.

Nếu không có ý định thiết lập những tính năng này, thông báo cài đặt và số thông báo có thể gây phiền nhiễu cho bạn. May thay, thật dễ dàng để thoát khỏi chúng với những bước sau đây.

Cách tắt lời nhắc hoàn tất cài đặt thiết bị trên iPhone.

Bước 1. Khởi chạy ứng dụng Settings.

Mở Settings

Bước 2. Chạm vào Finish Setting Up Your iPhone/iPad.

Chạm vào Finish Setting Up Your iPhone/iPad

Bước 3. Chạm vào gợi ý cài đặt bạn đã bỏ qua trong thiết lập đầu tiên. Ở ví dụ này là thông báo Set Up Apple Pay.

Chọn Set Up Apple Pay

Bước 4. Chạm vào tùy chọn Set Up Later trên màn hình tiếp theo.

Chạm vào tùy chọn Set Up Later

Vậy là xong. Bạn có thể lặp lại các bước này cho mọi tính năng được liệt kê trong gợi ý thiết lập của Settings.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 30/08/2019 13:35
54 👨 2.770
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thiết lập cơ bản