Cách reset trạng thái mở rộng ngăn điều hướng File Explorer trên Windows 10

Bạn có thể sử dụng ngăn điều hướng trong File Explorer để truy cập vào vị trí như Quick access, OneDrive, Libraries, This PC, Network và Homegroup. Bạn cũng có thể di chuyển hoặc sao chép các mục trực tiếp đến vị trí khác trong ngăn điều hướng.

Khi mở các thư mục trong ngăn bên phải của File Explorer, ngăn điều hướng sẽ không tự động mở rộng thư mục mở hiện tại theo mặc định.

Khi mở rộng một thư mục trong ngăn điều hướng của File Explorer, cài đặt trạng thái mở rộng này được lưu vào registry. Lần sau khi mở File Explore, bạn sẽ thấy trạng thái mở rộng ngăn điều hướng cuối cùng.

Mặc dù bạn có thể đặt trạng thái mở rộng ngăn điều hướng này thủ công nhưng bạn cũng có thể reset nó về trạng thái mặc định. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách reset trạng thái mở rộng của ngăn điều hướng trong File Explorer về trạng thái mặc định trên Windows 10.

Dưới đây là ví dụ về trạng thái mở rộng ngăn điều hướng.

1. Reset trạng thái mở rộng ngăn điều hướng trong File Explorer bằng file REG

Bước 1. Tải file .reg này về máy.

Code:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Modules\NavPane]
"ExpandedState"=-

Bước 2. Lưu file .reg trên desktop.

Bước 3. Đóng tất cả các phiên bản của cửa sổ File Explorer đã mở.

Bước 4. Click đúp chuột vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất nó.

Bước 5. Khi được nhắc, click vào Run, Yes (UAC), YesOK để đồng ý hợp nhất.

Bước 6. Bây giờ bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống nếu muốn.

Lần sau khi mở File Explorer (Win+E), trạng thái mở rộng của ngăn điều hướng sẽ được đặt lại về chế độ xem mặc định.

2. Reset trạng thái mở rộng ngăn điều hướng trong File Explorer bằng cách sử dụng Command Prompt

Bước 1. Đóng tất cả các phiên bản của cửa sổ File Explorer đã mở.

Bước 2. Mở Command Prompt hoặc PowerShell.

Bước 3. Sao chép và dán lệnh sau vào cửa sổ dòng lệnh và nhấn Enter.

REG DELETE HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Modules\NavPane /V ExpandedState /F

Reset trạng thái ngăn điều hướng bằng Command Prompt

Bước 4. Bây giờ bạn có thể đóng Command Prompt hoặc cửa sổ PowerShell.

Khi mở File Explorer, trạng thái mở rộng của ngăn điều hướng sẽ được đặt lại về chế độ xem mặc định.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Ba, 06/08/2019 08:14
53 👨 1.709
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10