Cách gửi tin nhắn SMS để lưu trang web vào Google Drive

Đây là một cách nhanh chóng để lưu một bài viết hoặc một trang web. Chỉ cần gửi SMS cho chính bạn và lưu trang web dưới dạng file PDF vào tài khoản Google Drive của bạn để đọc sau.

Ngay bây giờ, bạn có thể thiết lập tính năng tự động hóa thuận tiện này chỉ trong vài bước! Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây!

Bước 1: Gửi SMS tới Google Sheets bằng IFTTT

Bạn không phải đăng ký bất kỳ dịch vụ trả phí nào để lưu các trang và đọc ngoại tuyến. Bước đầu tiên là thiết lập tự động hóa để bạn có thể gửi SMS tới Google Sheets. Bạn sẽ làm điều này bằng cách kích hoạt một IFTTT applet.

Trước tiên, hãy truy cập IFTTT (tạo tài khoản IFTTT nếu bạn chưa có tài khoản), nhấp vào My Applets, và sau đó là New Applet.

New Applet

Bấm vào This, sau đó gõ SMS trong trường tìm kiếm.

Chọn SMS.

Chọn Send IFTTT an SMS tagged.

#savepage

Tiếp theo, nhập #savepage vào trường Tag.

Điều này yêu cầu IFTTT kích hoạt applet bất cứ lúc nào bạn gửi IFTTT một tin nhắn SMS, và có sử dụng tag #savepage trong tin nhắn.

Đừng lo lắng về số điện thoại để gửi tin nhắn, bạn sẽ nhận được số đó sau quá trình này.

IFTTT

Bạn sắp hoàn thành bước này. Nhấp vào Create trigger, sau đó ở trang tiếp theo, nhấp vào That.

Bước này sẽ đưa bạn đến trang tìm kiếm Action.

Viết một trường mới vào Google spreadsheet để lưu trữ URL của trang web bạn muốn lưu.

Tìm kiếm “Sheets” và chọn Sheets action.

Sheets Action

Trên trang tiếp theo, bạn sẽ chọn Update cell in spreadsheet.

Điều này cho IFTTT biết rằng mỗi khi bạn gửi SMS bắt đầu bằng #savepage, bạn sẽ muốn IFTTT cập nhật một ô cụ thể trong bảng tính với tài khoản Google Drive của bạn.

Cập nhật một ô cụ thể

Trang tiếp theo là nơi bạn thiết lập chi tiết cụ thể cho hành động này.

Thiết lập các trường trên trang tiếp theo như sau.

  • Drive folder path: IFTTT/SMS
  • Spreadsheet name: Article Warehouse
  • Which cell: A2
  • Value: {{Message}}

Trước khi bạn nhấp vào Create, hãy truy cập tài khoản Google Drive của bạn, tạo thư mục IFTTT/SMS và tạo bảng tính để giữ URL bạn sẽ gửi.

Bảng tính sẽ trông như thế này:

Bảng tính sẽ trông như sau

Đặt tên bảng tính bằng đúng tên mà bạn đã xác định trong trường Spreadsheet name.

Như bạn có thể thấy, ô A2 trống và sẵn sàng nhận giá trị URL mà bạn sắp gửi tới IFTTT qua SMS.

Bây giờ, trở lại IFTTT, nhấp vào Create.

Ghi lại số điện thoại bạn cần gửi SMS để lưu các trang web bạn muốn đọc sau.

Bước 2: Lưu URL vào Google Drive

Giờ đây, bạn có một hệ thống tự động gửi SMS các URL bạn muốn lưu vào Google Sheet.

Tiếp theo, bạn sẽ cần tạo Google Script để chuyển đổi URL đó thành file PDF và lưu nó vào thư mục “MyArticles” đặc biệt trong tài khoản Google Drive của bạn. Đừng lo lắng, tập lệnh đã được viết sẵn cho bạn và nó rất đơn giản.

Nhưng trước tiên, hãy tạo một thư mục mới trong tài khoản Google Drive của bạn có tên là “MyArticles”. Nhấp chuột phải vào nó và chọn Get shareable link.

Get shareable link

Dán nó vào notepad và đặt nó sang một bên. Bạn sẽ cần ID đặc biệt này sau đó.

Bây giờ, hãy quay lại trang Google Sheet có tên Article Warehouse mà bạn đã tạo ở trên.

Để tạo một Google Script mới, hãy nhấp vào Tools và sau đó nhấp vào Script editor. Đổi tên dự án này thành SaveURL. Sau đó dán tập lệnh sau vào Code.gs:

function myFunction() {
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');
var range = sheet.getRange(2,1);
var data = range.getValue();
var URLtext = data.substring(10,data.length)
var response = UrlFetchApp.fetch(URLtext);
var htmlBody = response.getContentText();
var blob = Utilities.newBlob(htmlBody, 'text/html').getAs('application/pdf').setName(Date() + '_MyArticle.pdf');
var folder = DriveApp.getFolderById("<type your folder ID here>")
var file = folder.createFile(blob);
}

Dưới đây là cách hoạt động từng bước một của tập lệnh này:

1. Kéo URL được lưu trữ trong ô A2 (đây là điều “getRange (2.1)” thực hiện).

2. Lấy 10 ký tự đầu tiên, kèm theo “#savepage”, từ chuỗi URL.

3. Tìm nạp trang web từ Internet.

4. Chuyển đổi trang web sang định dạng PDF.

5. Lưu file PDF vào ổ đĩa bạn đã chỉ định.

Trong tập lệnh, thay thế "<type your folder ID here>" bằng ID của thư mục trong file notepad bạn đã lưu ở trên.

Lưu tập lệnh

Lưu tập lệnh này bằng cách nhấp vào biểu tượng lưu ổ đĩa.

Bước 3: Kích hoạt tập lệnh trên bản cập nhật trang tính

Bạn muốn tập lệnh của mình chạy mỗi lần bảng tính thay đổi, và một thay đổi trong bảng tính có nghĩa là bạn đã gửi SMS mới chứa một URL cần lưu.

Để thực hiện việc này, trong cửa sổ Script Editor, nhấp vào Edit và sau đó nhấp vào Current project’s triggers.

Script Editor

Bạn sẽ thấy rằng không có trình kích hoạt nào hiện diện cho dự án này.

Hãy nhấp vào liên kết màu xanh lam Click here to add one now.

Thêm trình kích hoạt

Định cấu hình trình kích hoạt bằng cách đặt "Run" thành myFunction"Events" thành From spreadsheetOn change.

Bây giờ toàn bộ dự án của bạn đã hoàn thành và sẵn sàng để chạy thử!

Bước 4: Chạy thử nghiệm tập lệnh của bạn

Trên điện thoại di động của bạn, gửi SMS đến số điện thoại bạn đã ghi ở trên. Đảm bảo bao gồm “#savepage” ở phía trước URL.

Chỉ cần sao chép URL từ cửa sổ trình duyệt trên điện thoại di động của bạn và dán URL đó vào tin nhắn SMS.

Sao chép URL từ cửa sổ trình duyệt

Tiếp theo, hãy kiểm tra để đảm bảo IFTTT hoạt động bình thường.

Truy cập tài khoản IFTTT của bạn, nhấp vào Applet bạn đã tạo cho dự án này và kiểm tra thời điểm nó chạy lần cuối.

Nhấp vào Applet đã tạo

Nếu mọi thứ hoạt động bình thường, lần cuối nó chạy sẽ gần với thời điểm hiện tại.

Khi bạn đã xác nhận rằng ứng dụng IFTTT của mình đang hoạt động, tiếp theo hãy chuyển đến tài khoản Google Drive của bạn và kiểm tra thư mục bạn đã tạo cho bài viết của mình.

Bạn sẽ thấy một file PDF mới xuất hiện trong vài phút gần đây.

File PDF mới xuất hiện

Mở file PDF và đảm bảo rằng nó đã lưu trang web phù hợp.

Bạn sẽ nhận thấy rằng các hình ảnh từ trang không được bao gồm trong phiên bản PDF.

Hình ảnh bị loại bỏ

Trên thực tế, việc loại bỏ các hình ảnh rất hữu ích và có một vài lý do cho việc này.

Nó làm giảm đáng kể kích thước của file PDF được lưu trữ trong ổ đĩa. Nó cũng cho phép bạn tập trung vào việc lưu văn bản mà bạn muốn đọc sau này, và nó làm cho quá trình đọc lướt sau này đỡ mất tập trung hơn.

Đây là một cách rất hiệu quả để nhanh chóng lưu các tài liệu học thuật trên web, những câu chuyện tin tức bạn muốn đọc sau này, hoặc bất kỳ văn bản trực tuyến nào khác mà bạn muốn.

Đây chỉ là một ví dụ. Có nhiều ví dụ khác về cách bạn có thể tăng năng suất của mình bằng Google Scripts.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Thứ Năm, 11/10/2018 16:57
51 👨 675
0 Bình luận
Sắp xếp theo