Cách gửi Email bằng Windows PowerShell

Gửi email là một công việc đơn giản mà hầu hết mọi người đều có thể thực hiện được. Mở ứng dụng email, nhập nội dung thư, người nhận và nhấn nút gửi. Thao tác không quá khó khăn, phải không nào? Nhưng bạn đã bao giờ xem xét cách khác để gửi email? Có một cách gửi email mà không cần vào ứng dụng mail đó là gửi thư bằng Windows PowerShell.

Cách gửi email bằng PowerShell

Bước 1: Mở cửa sổ PowerShell bằng cách tìm kiếm PowerShell trong menu Start.

Bước 2: Sử dụng mẫu Gmail dưới đây để thiết lập email. Các dòng đầu tiên bắt đầu bằng ký hiệu đô la thiết lập các biến để gửi tin nhắn, trong khi dòng Send-MailMessage là lệnh thực tế:

Gửi email bằng powershell

$From = "EmailAddress@gmail.com"
$To = "SomeOtherAddress@whatever.com"
$Cc = "AThirdUser@somewhere.com"
$Attachment = "C:\users\Username\Documents\SomeTextFile.txt"
$Subject = "Here's the Email Subject"
$Body = "This is what I want to say"
$SMTPServer = "smtp.gmail.com"
$SMTPPort = "587"
Send-MailMessage -From $From -to $To -Cc $Cc -Subject $Subject -Body $Body -SmtpServer $SMTPServer -port $SMTPPort -UseSsl -Credential (Get-Credential) -Attachments $Attachment –DeliveryNotificationOption OnSuccess

Bước 3: Nếu sử dụng Yahoo mail, máy chủ là smtp.mail.yahoo.com và cổng là 465. Đối với Outlook, máy chủ là smtp-mail.outlook.com với cổng 587.

Bước 4: Bạn có thể loại bỏ dòng AttachmentCC nếu không cần chúng và cũng xóa chúng trong dòng Send-MailMessage.

Bước 5: Sử dụng -UseSsl để đảm bảo email gửi được an toàn. Bạn cũng có thể thêm -DeliveryNotificationOption OnSuccess nếu muốn nhận được xác nhận rằng thư đã được gửi thành công.

Bước 6: Khi chạy lệnh, nó sẽ nhắc bạn nhập tên người dùng và mật khẩu nhờ (Get-Credential). Nhập thông tin này vào và email của bạn sẽ được gửi đi.

Đây là một cách khác để gửi email, xem bài Hướng dẫn gửi Email tự động trong Google Sheet bằng Google Script.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Thứ Hai, 29/01/2018 06:59
51 👨 653
0 Bình luận
Sắp xếp theo