Cách hiện thông báo trên iPhone dạng text

Chuyển sang thông báo dạng text

Trên từng ứng dụng iPhone khi có thông báo mới sẽ hiển thị các huy hiệu thông báo. Nếu người dùng muốn thay đổi kiểu hiển thị thông báo đó trên ứng dụng iPhone thành dạng text thì có thể cài đặt tinh chỉnh Goodges. Tinh chỉnh này chuyển đổi các số hiệu thông báo trên ứng dụng thành dạng chữ. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể cấu hình cách hiển thị và màu sắc cho tên biểu tượng ứng dụng có thông báo. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng tinh chỉnh Goodges trên iPhone.

Hướng dẫn đổi kiểu thông báo ứng dụng iPhone

Bước 1:

Người dùng tải tinh chỉnh miễn phí từ nguồn của NoisyFlake. Goodges 2 hoạt động với tất cả các thiết bị iOS 11 và 12 đã jailbreak.

 • https://apt.noisyflake.com/depictions/?id=com.noisyflake.goodges2

Bước 2:

Sau khi cài đặt xong tinh chỉnh người dùng vào Settings rồi chọn tinh chỉnh Goodges để tiến hành thay đổi. Trong giao diện này bạn sẽ thấy danh sách các mục tùy chỉnh khác nhau.

 • Enabled: Bật hoặc tắt tinh chỉnh.
 • Hide Badges: Ẩn huy hiệu thông báo.
 • Hide Icon Labels: Ẩn tên biểu tượng ứng dụng.
 • Show Badges: Hiện huy hiệu thông báo.
 • Show Lables: Hiện tên biểu tượng ứng dụng trên thanh Dock.
 • Colorize Lables: Màu sắc cho tên ứng dụng và chọn màu.
 • Use Icon Color: Sử dụng màu cho biểu tượng.
 • App Specific Texts: Cấu hình văn bản thông báo cho ứng dụng đặc biệt.
 • Show Number Only: Chỉ hiển thị số.
 • Capitalize First Letter: Viết hoa chữ cái đầu.
 • Colorize Text: Thêm màu cho văn bản.
 • Text Color: Chọn màu chữ.
 • Use Inversed Label Color: Sử dụng màu đảo ngược.
 • Use Icon Color: Sử dụng màu của ứng dụng.
 • Enable Glowing: Biểu tượng ứng dụng phát sáng.
 • Enable Shaking: Biểu tượng ứng dụng lắc.

Danh sách tùy chỉnh tinh chỉnh Thay đổi thông báo

Bước 3:

Trong danh sách ứng dụng đặc biệt, người dùng muốn hiển thị thông báo dạng text cho ứng dụng nào thì nhấn vào ứng dụng đó.

Chọn ứng dụng

Trong mỗi phần chỉnh ứng dụng chúng ta sẽ có thêm các nội dung như hình dưới đây. Sau khi thay đổi nội dung nào thì nhấn Respring để áp dụng.

Thên tùy chỉnh cho ứng dụng

Kết quả thông báo trên iPhone sẽ chuyển sang dạng text như hình dưới đây.

Kiểu thông báo iPhone Hiện thông báo dạng text Hiện theo màu ứng dụng

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 26/04/2019 22:34
52 👨 537
0 Bình luận
Sắp xếp theo