Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh là quyền lợi của những người nộp thuế khi có người phụ thuộc như cha mẹ, hoặc con cái. Khi người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế, có đủ điều kiện để đăng ký người giảm trừ gia cảnh thì có thể chuẩn bị hồ sơ để đăng ký người phụ thuộc. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

Người phụ thuộc gồm những ai?

Theo điều khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người phụ thuộc bao gồm những đối tượng sau:

 • Con gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng.
 • Vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế và đáp ứng điều kiện theo quy định.
 • Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng.
 • Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

1. Cá nhân đăng ký trực tiếp với Cơ quan thuế

Cá nhân cần chuẩn bị các hồ sơ gồm:

 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (dưới 14 tuổi).
 • Người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài: Bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực.

Sau đó tải tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công Mẫu số 20-ĐK-TCT (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin).

https://drive.google.com/file/d/0B24q-XZt4667bkhfUzNjdmNFQTg/view

2. Doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên

Đăng ký trên thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 1:

Nhân viên cần tải mẫu văn bản ủy quyền theo link dưới đây.

https://drive.google.com/u/4/uc?id=1xhTHo6WfKjasOS_3BAQvG5HFEOgxij_p&export=download

Bước 2:

Sau đó doanh nghiệp nộp Mẫu 20-ĐK-TCT trên trang web theo link dưới đây.

Nhấn vào Doanh nghiệp rồi điền các thông tin về doanh nghiệp.

Nhập thông tin Doanh nghiệp

Sau đó bạn chọn Đăng ký thuế > Đăng ký mới thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT > Chọn hồ sơ 20-ĐK-TH-TCT. Cuối cùng khai trực tiếp trên Mẫu 20-ĐK-TH-TCT.

Cuối cùng nhấn Hoàn thành kê khai.

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT

Cách kê khai trực tuyến trên thuedientu

Nếu Đăng ký người phụ thuộc mới (tức là đăng ký lần đầu, Người phụ thuộc chưa có MST) > Thì tích chọn Đăng ký thuế.

Nếu thay đổi như: Báo tăng, giảm (cắt) người phụ thuộc (Tức là Người phụ thuộc đã có MST) > Thì tích chọn Thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Trường hợp đăng ký mới:

 • Nếu người phụ thuộc có CMND, CCCD, Hộ chiếu > Thì khai vào Mục I.
 • Nếu người phụ thuộc nhỏ tuổi, chỉ có Giấy khai sinh > Thì khai vào Mục II.

Trường hợp thay đổi: Báo tăng, giảm (cắt) người phụ thuộc:

 • Nếu người phụ thuộc có CMND, CCCD, Hộ chiếu > Thì khai vào Mục I.
 • Nếu người phụ thuộc nhỏ tuổi, chỉ có Giấy khai sinh > Thì khai vào Mục II.

Sau khi khai xong các thông tin bấm Hoàn thành kê khai> Nộp hồ sơ đăng ký thuế. Tiếp đến bạn cần kiểm tra, nhấn vào Tra cứu hồ sơ để kiểm tra xem mình đã nộp thành công hay chưa.

Đăng ký người phụ thuộc qua HTKK

Bước 1:

Tại giao diện của HTKK, bạn nhấn vào Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

Đăng ký người giảm trừ gia cảnh trên HTKK

Tiếp đến chọn kỳ tính thuế, sau đó bạn kê khai đầy đủ thông tin doanh nghiệp.

Kê khai thông tin doanh nghiệp

Bước 2:

Kê khai thông tin người nộp thuế, người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh vào giao diện này.

Cuối cùng sau khi kê khai đầy đủ thông tin xong, chọn Ghi để ghi dữ liệu, nhấn Kết xuất XML để nộp cho cơ quan thuế.

Thông tin người nộp thuế

Cách nộp Mẫu 02TH qua mạng

Nếu Doanh nghiệp đã đăng ký Mẫu 02TH trên thuedientu.gdt.gov.vn thì không phải đăng ký nữa, chỉ cần nộp Tờ khai 02TH.

Nếu Doanh nghiệp chưa đăng ký Mẫu 02TH trên thuedientu thì phải đăng ký Mẫu 02TH trên thuedientu.

Bước 1:

Bạn đăng nhập vào website thuedientu.gdt.gov.vn bằng Tài khoản Chữ ký số mà DN đã đăng ký, đăng nhập bằng TK MST-QL.

Tiếp đó nhấn vào Khai thuế > Đăng ký tờ khai > Đăng ký thêm tờ khai. Tìm đến phần Thuế thu nhập cá nhântích chọn 02TH - Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

Sau khi đăng ký xong Mẫu 02TH thì mới có thể nộp mẫu 02TH trên thuedientu.gdt.gov.vn.

Đăng ký Mẫu 02TH trên thuedientu

Bước 2:

Vào mục Khai thuế > Nộp tờ khai XML > Chọn tệp tờ khai, chọn nơi lưu File XML. Cuối cùng nhấn Ký điện tử > Nộp tờ khai.

Sau khi nộp xong thì nhấn Tra cứu > Thông báo khai thuế > Tra cứu.

Cách nộp Mẫu 02TH trên thuedientu

Xem thêm:

Thứ Ba, 20/02/2024 15:36
31 👨 1.736
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Dịch vụ công trực tuyến