Cách chia sẻ bình luận lên Story Instagram

Instagram hiện đã có tùy chọn chia sẻ bình luận lên Story với các bình luận mà bạn thích, từ bình luận trong bài đăng Instagram của bạn hay bình luận từ bài đăng Instagram bất kỳ. Như vậy nếu bạn thích bình luận nào trên Instagram thì có thể chia sẻ lên Story Instagram dễ dàng. Dưới đây là hướng dẫn chia sẻ bình luận lên Story Instagram.

Chia sẻ bình luận lên Story từ Instagram của bạn

Bước 1:

Bạn truy cập vào tài khoản Instagram của mình sau đó nhấn vào bài đăng Instagram muốn chia sẻ bình luận. Tại bình luận muốn chia sẻ bạn vuốt sang bên trái rồi nhấn vào biểu tượng Story như hình.

Bước 2:

Ngay sau đó bạn sẽ nhìn thấy giao diện tùy chỉnh bình luận chia sẻ lên Story. Bạn có thể đổi màu khung bình luận bằng cách nhấn vào bình luận đổi đổi tới màu mình thích.

Ngoài ra bạn có thể thay đổi lại kiểu hiển thị bài đăng chỉ hình ảnh hoặc kèm tài khoản Instagram của bạn, bằng cách nhấn vào bài đăng.

Chúng ta cũng có thể thu nhỏ lại khung bình luận trong Story, hoặc thay đổi vị trí của khung tin nhắn trong giao diện.

Bước 3:

Cuối cùng bạn chèn thêm những chi tiết khác cho Story rồi đăng lên tài khoản Instagram như bình thường.

Bước 4:

Khi nhấn vào Story bạn sẽ nhìn thấy giao diện như hình. Khi nhấn vào khung bình luận sẽ có tùy chọn Xem bình luận để truy cập ngay vào bình luận trong bài đăng Instagram.

Chia sẻ bình luận lên Story từ Instagram người khác

Bước 1:

Bạn tìm tới bài đăng Instagram của người khác và cũng tìm tới bình luận muốn đăng lên Story của mình. Sau đó cũng vuốt bình luận sang trái rồi nhấn vào biểu tượng Story để chia sẻ.

Bước 2:

Trong giao diện tùy chỉnh bạn cũng thay đổi lại màu khung tin nhắn nếu muốn, giao diện hiển thị bài đăng. Cuối cùng bạn cũng đăng lên Story như bình thường.

Chủ Nhật, 03/03/2024 08:50
31 👨 108
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Instagram