Cách ánh xạ ổ đĩa mạng bằng Command Prompt trong Windows

Việc ánh xạ ổ đĩa mạng tới một thư mục chia sẻ từ giao diện đồ họa của Windows không phải là khó. Nhưng nếu bạn đã biết đường dẫn mạng của thư mục chia sẻ, bạn có thể ánh xạ ổ đĩa nhanh hơn rất nhiều bằng cách sử dụng Command Prompt. Chúng ta sẽ sử dụng lệnh net use trong Command Prompt để ánh xạ ổ đĩa mạng trong bài hướng dẫn này. Bạn cũng có thể sử dụng cùng một lệnh tương tự trong PowerShell nếu thích.

Sử dụng Command Prompt để ánh xạ ổ đĩa

Cách ánh xạ ổ đĩa mạng với Command Prompt

Để sử dụng lệnh net để ánh xạ một thư mục được chia sẻ dưới dạng ổ đĩa, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Start trên Windows 10.

2. Tìm kiếm Command Prompt và nhấp vào kết quả trên cùng để mở bảng điều khiển.

Lưu ý nhanh: Nếu bạn chạy lệnh với tư cách là admin, ổ có thể không được mount chính xác và nó sẽ không xuất hiện trong File Explorer. Do đó, hãy đảm bảo chạy lệnh với tư cách người dùng tiêu chuẩn.

3. Nhập lệnh sau để ánh xạ ổ đĩa được gán ký tự ổ đĩa theo cách thủ công và nhấn Enter:

net use Z: \\DEVICE-NAME-OR-IP\SHARED-FOLDER

Trong lệnh, thay thế “Z” bằng ký tự ổ mà bạn muốn sử dụng. Sau đó thay DEVICE-NAME-OR-IPSHARED-FOLDER bằng tên của máy tính hoặc địa chỉ IP của thiết bị lưu trữ thư mục được chia sẻ và tên của người được chia sẻ.

Ví dụ, lệnh này ánh xạ thư mục ShareOne vào máy tính có ký tự ổ Z:

net use Z: \\vm-beta\ShareOne
Ánh xạ thư mục ShareOne vào máy tính có ký tự ổ Z
Ánh xạ thư mục ShareOne vào máy tính có ký tự ổ Z

4. Gõ lệnh sau để ánh xạ ổ đĩa tự động gán ký tự ổ và nhấn Enter:

net use * \\DEVICE-NAME-OR-IP\SHARED-FOLDER

Trong lệnh, (*) là tùy chọn cho phép hệ thống gán bất kỳ ký tự ổ đĩa nào chưa được sử dụng. Sau đó, thay DEVICE-NAME-OR-IPSHARED-FOLDER bằng tên của máy tính hoặc địa chỉ IP của thiết bị lưu trữ thư mục được chia sẻ và tên của người được chia sẻ.

Ví dụ, lệnh này ánh xạ thư mục ShareOne vào máy tính:

net use * \\vm-beta\ShareOne
Ánh xạ thư mục ShareOne vào máy tính
Ánh xạ thư mục ShareOne vào máy tính

5. Nhập lệnh sau để ánh xạ một ổ cung cấp chi tiết xác thực và nhấn Enter:

net use Z: \\DEVICE-NAME-OR-IP\SHARED-FOLDER PASSWORD /user:USERNAME /persistent:yes

Trong lệnh, thay thế “Z” bằng ký tự ổ mà bạn muốn sử dụng. Sau đó, thay đổi DEVICE-NAME-OR-IPSHARED-FOLDER bằng tên của tên máy tính hoặc địa chỉ IP của thiết bị lưu trữ thư mục được chia sẻ và tên của người được chia sẻ. PASSWORDUSERNAME phải được thay thế bằng thông tin đăng nhập để xác thực với thiết bị từ xa. Tùy chọn "persistent" cho phép thư mục được ánh xạ sau khi khởi động lại.

Ví dụ, lệnh này ánh xạ thư mục ShareOne, cung cấp thông tin đăng nhập của người dùng và làm cho việc ánh xạ diễn ra liên tục:

net use Z: \\vm-beta\ShareOne password /user:admin /persistent:yes
Ánh xạ thư mục ShareOne, cung cấp thông tin đăng nhập của người dùng và làm cho việc ánh xạ diễn ra liên tục
Ánh xạ thư mục ShareOne, cung cấp thông tin đăng nhập của người dùng và làm cho việc ánh xạ diễn ra liên tục

Sau khi bạn hoàn thành các bước, thư mục chia sẻ mạng sẽ ánh xạ trên thiết bị và nó sẽ xuất hiện trong File Explorer.

Một khi bạn đã quen với việc sử dụng lệnh này, bạn sẽ thấy nó nhanh hơn rất nhiều so với cách sử dụng qua File Explorer, đặc biệt nếu bạn phải thực hiện ánh xạ ổ đĩa thường xuyên.

Cách ngắt kết nối ổ đĩa mạng được ánh xạ bằng Command Prompt

Để ngắt kết nối ổ đĩa mạng trên Windows 10, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Start.

2. Tìm kiếm Command Prompt và nhấp vào kết quả trên cùng để mở bảng điều khiển.

3. Nhập lệnh sau để ngắt kết nối ổ đĩa mạng được ánh xạ và nhấn Enter:

net use z: /Delete
Ngắt kết nối ổ đĩa mạng được ánh xạ
Ngắt kết nối ổ đĩa mạng được ánh xạ

Trong lệnh, hãy thay thế “Z” bằng ký tự ổ đĩa ánh xạ mà bạn muốn xóa.

4. Nhập lệnh sau để ngắt kết nối tất cả các ổ đĩa mạng được ánh xạ và nhấn Enter:

net use * /Delete

Sau khi bạn hoàn thành các bước, những ổ đĩa được ánh xạ sẽ bị ngắt kết nối và không thể truy cập được từ File Explorer nữa.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Ba, 27/04/2021 17:13
3,84 👨 12.801
0 Bình luận
Sắp xếp theo