Bật/tắt tính năng Inline AutoComplete trong File Explorer và hộp thoại Run trên Windows 10

Inline AutoComplete bổ sung các đề xuất cho những gì bạn nhập bằng cách tự động hoàn thành những gì bạn nhập với kết quả phù hợp nhất.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt Inline AutoComplete trong thanh địa chỉ File Explorer (Win + E) và hộp thoại Run (Win + R) trong Windows 10.

Bật/Tắt Inline AutoComplete trong File Explorer và hộp thoại Run bằng Internet Options

1. Mở Control Panel (giao diện biểu tượng) và nhấp vào biểu tượng Internet Options.

2. Nhấp vào tab Advanced.

3. Chọn (bật) hoặc bỏ chọn (tắt - mặc định) tùy chọn Use inline AutoComplete in File Explorer and Run Dialog trong phần Browser, tùy theo những gì bạn muốn và nhấp vào OK.

Chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn Use inline AutoComplete in File Explorer and Run Dialogue
Chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn Use inline AutoComplete in File Explorer and Run Dialogue

4. Nếu bạn đang bật Inline AutoComplete, thì bạn cũng cần bật Let Windows track app launches to improve Start and search results để có lịch sử cho Inline AutoComplete.

Bật/Tắt Inline AutoComplete trong File Explorer và hộp thoại Run bằng cách sử dụng file REG

Các file .reg có thể tải xuống bên dưới sẽ sửa đổi giá trị chuỗi trong registry key sau:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoComplete

Giá trị chuỗi Append Completion

yes = Bật

no = Tắt

1. Thực hiện bước 2 (bật) hoặc bước 3 (tắt) bên dưới, tùy theo những gì bạn muốn làm.

2. Để bật Inline AutoComplete trong File Explorer và hộp thoại Run, tải xuống file Turn_ON_inline_AutoComplete_for_File_Explorer_and_Run_Dialog, rồi chuyển xuống bước 4 bên dưới.

3. Để tắt Inline AutoComplete trong File Explorer và hộp thoại Run, tải xuống file Turn_OFF_inline_AutoComplete_for_File_Explorer_and_Run_Dialog.reg và chuyển sang bước 4 bên dưới.

4. Lưu file .reg vào desktop.

5. Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống.

6. Khi được nhắc, hãy nhấp vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

7. Nếu muốn, bây giờ bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống.

8. Nếu bạn đang bật Inline AutoComplete, thì bạn cũng sẽ cần bật Let Windows track app launches to improve Start and search results để có lịch sử cho Inline AutoComplete.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Tư, 23/06/2021 16:57
55 👨 469
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10