Cách theo dõi kết nối mạng trong Linux với pktstat

Nếu bạn đang thắc mắc những tiến trình nào đang sử dụng băng thông của mình trên Linux thì một tiện ích nhỏ có tên pktstat có thể giúp ích. Công cụ dòng lệnh này hiển thị hoạt động của gói trong thời gian thực, với một số tùy chọn thuận tiện cho các chức năng phổ biến.

pktstat là gì?

pktstat là một tiện ích hiển thị hành vi của các gói đến và đi từ máy tính của bạn, tương tự như cách top hoặc htop hiển thị thông tin về những tiến trình. Đó là một chương trình toàn màn hình chạy trong terminal.

Cách cài đặt pktstat

Việc cài đặt pktstat thật dễ dàng vì nó có sẵn trong trình quản lý gói cho hầu hết các bản phân phối Linux chính.

Ví dụ, để cài đặt pktstat trên Debian hoặc Ubuntu, hãy sử dụng lệnh sau:

sudo apt install pktstat

Và trên Arch, hãy sử dụng lệnh:

sudo pacman -S pktstat

Và với họ Red Hat, hãy sử dụng lệnh:

sudo dnf install pktstat

Giám sát kết nối mạng với pktstat

pktstat đang chạy trong Linux terminal
pktstat đang chạy trong Linux terminal

Để xem bất kỳ kết nối mạng đang mở nào với pktstat, bạn chỉ cần gọi nó từ dòng lệnh. Vì kết nối mạng ảnh hưởng đến bảo mật hệ thống nên bạn thường cần chạy nó dưới quyền root:

sudo pktstat

Thao tác này sẽ hiển thị toàn màn hình. Nó sẽ hiển thị mọi kết nối mạng đang mở trên máy của bạn. Bạn sẽ thấy nguồn và đích của bất kỳ gói nào di chuyển giữa máy cục bộ của bạn và máy tính từ xa.

Cũng như nhiều chương trình Linux khác, sức mạnh thực sự của pktstat đến từ các tùy chọn khác nhau của nó. Tùy chọn -i cho phép bạn chỉ định interface bạn muốn theo dõi. Ví dụ, bạn có thể muốn theo dõi các kết nối trên interface Ethernet có dây hơn là WiFi:

sudo pktstat -i [interface]

Theo mặc định, pktstat sẽ hiển thị tên máy chủ được rút gọn. Để xem tên máy chủ đầy đủ, hãy sử dụng tùy chọn -F.

Tùy chọn -n sẽ loại bỏ hoàn toàn tên máy chủ, chỉ hiển thị địa chỉ IP. Bạn cũng có thể nhấn n để chuyển chế độ số khi pktstat đang chạy.

Tùy chọn -c sẽ tách các luồng lưu lượng mà pktstat thường kết hợp thành một, chẳng hạn như nhiều kết nối TCP.

Bạn có thể thay đổi thứ tự sắp xếp bằng cách nhấn t cho “top mode” để sắp xếp theo số bit cũng như bằng cách sử dụng tùy chọn -t.

pktstat là một công cụ dựa trên console hữu ích để giám sát các kết nối mạng đến và đi trên hệ thống Linux của bạn trong thời gian thực. Nó giống như top hoặc htop cho mạng của bạn.

Thứ Tư, 08/11/2023 10:58
51 👨 207
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux