4 dòng lệnh hữu ích nhất người dùng Windows nên biết

Giúp bạn giải quyết các vấn đề trên hệ điều hành Windows

Trên Windows bạn có thể sử dụng các lệnh để tìm địa chỉ IP, các vấn đề về mạng, khôi phục hệ thống ....Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ giới thiệu cho bạn 4 dòng lệnh hữu ích nhất để bạn giải quyết các vấn đề trên hệ điều hành Windows.

 4 dòng lệnh hữu ích nhất

1. System File Checker

Tính năng System File Checker tích hợp trên hệ điều hành Windows được sử dụng để kiểm tra tình trạng nguyên vẹn và Registry của các file hệ thống . Khi hệ thống hoặc Registry của bạn bị lỗi, bạn có thể sử dụng tính năng System File Checker để quét và khôi phục lại các file hệ thống (hoặc Registry key) từ cache của file Windows gốc.

Để chạy System File Checker, bạn mở cửa sổ Command Prompt dưới quyền Admin rồi nhập dòng lệnh dưới đây vào:

sfc /scannow

2. Driverquery

Driverquery

Việc làm quen với tất cả các trình điều khiển (drivers) được cài đặt trong máy tính Windows của bạn khá quan trọng giúp người dùng Windows có thể giải quyết bất kỳ vấn đề phát sinh trong quá trình updates driver hoặc các vấn đề khác liên quan đến driver.

Hầu hết người dùng Windows thường sử dụng các công cụ thứ ba để tìm kiếm thông tin driver. Tuy nhiên trên Windows có tích hợp một dòng lệnh liệt kê chi tiết tất cả driver mà người dùng Windows không biết đến, đó là lệnh Driverquery.

Để chạy Driverquery, bạn mở Command Prompt dưới quyền Admin rồi nhập lệnh dưới đây vào:

driverquery

Theo mặc định, danh sách chi tiết driver được hiển thị dưới định dạng bảng. Nếu bạn muốn thay đổi định dạng hiển thị (list hoặc csv... chẳng hanh), bạn thêm tham số / fo.

Ví dụ:

driverquery /fo csv

Ngoài ra bạn có thể xuất bảng hiển thị chi tiết drivers thành 1 file. Để lưu file này bạn sử dụng câu lệnh dưới đây:

driverquery /fo CSV > filename.csv

3. Check Disk

Khi gặp các vấn đề liên quan đến ổ cứng, bạn có thể sử dụng công cụ Check Disk (chkdsk) được tích hợp trên Windows để khôi phục các file hệ thống bị hư hại và lỗi Bad Sector.

Để chạy Check Disk, bạn mở Commnad Prompt dưới quyền Admin rồi nhập câu lệnh dưới đây vào:

chkdsk C: /F /R

Lưu ý:

Bạn có thể thêm tham số /R để Check Disk tìm kiếm và phát hiện Bad Sector. Tuy nhiên quá trình này tốn khá nhiều thời gian. Do đó nếu bạn không muốn quét sâu vào hệ thống, bạn có thể bỏ tham số /R.

4. IPConfig

IPConfig là một trong những dòng lệnh hữu ích trên Windows (và Linux). Lệnh IPConfig được sử dụng để kiểm tra thông tin kết nối TCP/IP, network adapter (card mạng) và địa chỉ IP máy tính của bạn.

Ngoài ra bạn có thể sử dụng lệnh IPConfig để xóa cache DNS cũ hoặc thay đổi địa chỉ IP mới.

Để chạy lệnh IPConfig, bạn mở cửa sổ Command Prompt dưới quyền Admin rồi nhập câu lênh dưới đây vào:

ipconfig

ipconfig

Ngoài ra bạn có thể thêm một số tham số khác vào sau câu lệnh như /all, /flushdns /release để truy cập thông tin Network Adapter (card mạng), xóa cache DNS và thay đổi địa chỉ IP tương ứng.

Để hiển thị đầy đủ cấu hình TCP/IP tất cả Adapter, bạn sử dụng câu lệnh:

ipconfig /all

Để reset DNS client resolver cache, bạn sử dụng lệnh:

ipconfig /flushdns

Để xóa cấu hình địa chỉ IP của tất cả Adapter và thoát khỏi cấu hình DHCP hiện tại, bạn sử dụng câu lệnh:

ipconfig /release

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn tuần mới vui vẻ!

Thứ Bảy, 20/02/2016 11:40
31 👨 1.409
0 Bình luận
Sắp xếp theo