Chuyên mục Công nghệ của Quantrimang.com sẽ bao gồm thủ thuật, hướng dẫn sử dụng phần mềm, phần cứng, sửa lỗi mạng, sửa lỗi máy tính trên nhiều hệ điều hành như Windows, macOS, Linux, Android, iOS,...

  • Cách chạy script khi boot trên Raspberry Pi Cách chạy script khi boot trên Raspberry Pi
    Có một số cách để tự động khởi động script khi boot Raspberry Pi, nhưng cách dễ nhất là sử dụng crontab, một tính năng lập lịch cũng cho phép bạn đặt script chạy vào những thời điểm cụ thể.
  • Hướng dẫn sử dụng Windows Defender Hướng dẫn sử dụng Windows Defender
    Như chúng ta đều biết, Windows 10 đã được tích hợp sẵn chương trình chống vi rút thời gian thực có tên Windows Defender và thực tế thử nghiệm cho thấy công cụ này hoạt động tương đối hiệu quả.