Cách cài đặt Android 11 Developer Preview trên Pixel

Google đã làm tất cả chúng ta ngạc nhiên với việc phát hành sớm hơn dự kiến ​​một bản preview Android 11 dành cho nhà phát triển (gọi tắt là Android 11 DP1 hay Android 11 Developer Preview).

Tuy nhiên, bản xem trước này chỉ dành cho điện thoại thông minh Pixel, ngoại trừ Pixel nguyên bản và Pixel XL. Vì vậy, nếu bạn không thể chờ đợi để dùng thử tất cả các tính năng mới mà Google đang thực hiện, thì đây là cách cài đặt bản preview Android 11 trên điện thoại Pixel.

Cách cài đặt bản preview Android 11 trên điện thoại ngay lập tức

Có hai cách bạn có thể cài đặt bản preview Android 11 trên điện thoại thông minh Pixel tương thích của mình. Bạn có thể sử dụng phương pháp đầu tiên nếu chưa mở khóa bootloader trên điện thoại. Nếu sở hữu Pixel với bootloader đã mở khóa, bạn nên sử dụng phương pháp thứ hai.

Lưu ý: Cài đặt Android 11 sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn, vì vậy hãy đảm bảo bạn đã sao lưu mọi file quan trọng mình có trên điện thoại trước khi tiếp tục.

Cài đặt bản preview Android 11 bằng ADB và Sideload

Nếu điện thoại thông minh Pixel được hỗ trợ của bạn không có bootloader đã mở khóa, bạn có thể dễ dàng sideload file cập nhật trên điện thoại để cập nhật lên Android 11 DP1. Đây là cách thực hiện:

1. Tải xuống file OTA cho điện thoại từ các liên kết sau và giải nén chúng vào thư mục nơi bạn đã cài đặt ADB.

2. Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB. Đảm bảo USB Debugging được bật bên trong Developer Options trên điện thoại và nhấn Yes khi điện thoại yêu cầu bạn cho phép kết nối.

3. Mở Command Prompt (hoặc Terminal trên Mac) và nhập lệnh sau

adb reboot recovery
Nhập lệnh adb reboot recovery
Nhập lệnh adb reboot recovery

4. Điện thoại sẽ vào chế độ khôi phục. Chọn “Apply update from ADB” trên điện thoại, rồi nhập lệnh sau

adb sideload <file>.zip

Bản cập nhật sẽ được cài đặt trên điện thoại. Sau khi quá trình hoàn tất (mất khoảng 10 phút để cài đặt trên Pixel 2 XL thử nghiệm), chỉ cần chọn Reboot system now trên điện thoại và nó sẽ khởi động với Android 11 Developer Preview 1 chạy trên đó.

Cài đặt bản preview Android 11 bằng Fastboot (đối với bootloader đã mở khóa)

Nếu điện thoại của bạn có bootloader đã được mở khóa, bạn sẽ phải flash factory image trên điện thoại để cập nhật lên Android 11. Đây là cách bạn có thể làm điều đó.

Lưu ý: Mặc dù phương pháp này cũng hoạt động trên macOS, nhưng trong thử nghiệm, lệnh fastboot đã thất bại trên Mac. Vì vậy, bạn nên flash image bằng máy Windows.

1. Tải xuống factory image cho điện thoại của bạn từ liên kết này và trích xuất file ZIP đến vị trí đặt file ADB và Fastboot trên máy tính.

2. Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB để đảm bảo rằng USB Debugging được bật.

3. Khởi chạy Command Prompt và gõ lệnh sau

adb reboot bootloader

Lệnh này sẽ khởi động lại điện thoại của bạn vào bootloader. Bây giờ, chỉ cần nhấp đúp vào file flash-all.bat trên máy tính Windows để chạy nó. Trên máy Mac, bạn sẽ phải chạy lệnh flash-all.sh bên trong Terminal.

Quá trình này sẽ mất một chút thời gian, nhưng sau khi hoàn thành, điện thoại của bạn sẽ khởi động vào Android 11.

Thứ Năm, 20/02/2020 17:39
52 👨 648
0 Bình luận
Sắp xếp theo