• Kích hoạt xác minh 2 lớp để bảo mật tài khoản Apple ID Kích hoạt xác minh 2 lớp để bảo mật tài khoản Apple ID
    Để bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công của hacker, Apple đã tích hợp thêm tính năng bảo mật 2 lớp trên các thiết bị của mình. Cả tính năng bảo mật xác minh 2 lớp và tính năng bảo mật xác minh 2 bước đều có sẵn cho người dùng Apple ID. Tuy nhiên tính năng bảo mật xác minh 2 lớp và tính năng bảo mật xác minh 2 bước hơi khác nhau một chút.
  • Hiển thị thư mục ~/Library trên macOS Sierra Hiển thị thư mục ~/Library trên macOS Sierra
    Thư mục ~/Library/ trên macOS Sierra có chứa các file preference, bộ nhớ cache và dữ liệu các ứng dụng. Tuy nhiên theo mặc định, thư mục User Library bị ẩn trên macOS Sierra. Trong một số trường hợp bạn có thể bạn sẽ phải hiển thị và truy cập thư mục này.