• Làm thế nào để loại trừ hoàn toàn mã độc trên iPhone? Làm thế nào để loại trừ hoàn toàn mã độc trên iPhone?
    XcodeGhost là một dạng khai thác cho phép tin tặc có thể tấn công do thám vào thiết bị di động nhằm đánh cắp mật khẩu, đồng thời "nhăm nhe" cả thông tin cá nhân và thiết bị người dùng. Cụ thể theo Mashable, kẻ tấn công có thể đánh cắp được cả Apple ID và mật khẩu iCloud.