10 điều nguy hiểm chúng ta thường làm với smartphone

Những điều nguy hiểm chúng ta thường làm với smartphone là gì? Những bức ảnh Infographic của hãng bảo hiểm Protect Your Bubble sẽ cho bạn câu trả lời. Dưới đây chúng tôi đã liệt kê 10 điều nguy hiểm mà chúng ta, người dùng smartphone thường làm nhất.

10 điều nguy hiểm chúng ta thường làm với smartphone

Protect Your Bubble tổng hợp thông tin này qua các phiếu thu thập ý kiến khách hàng Mỹ, có thể những con số này không chính xác với thực trạng ở Việt Nam nhưng cũng đáng để chúng ta tham khảo.

10 điều nguy hiểm chúng ta thường làm với smartphone

10 điều nguy hiểm chúng ta thường làm với smartphone

10 điều nguy hiểm chúng ta thường làm với smartphone

10 điều nguy hiểm chúng ta thường làm với smartphone

10 điều nguy hiểm chúng ta thường làm với smartphone

10 điều nguy hiểm chúng ta thường làm với smartphone

10 điều nguy hiểm chúng ta thường làm với smartphone

10 điều nguy hiểm chúng ta thường làm với smartphone

10 điều nguy hiểm chúng ta thường làm với smartphone

10 điều nguy hiểm chúng ta thường làm với smartphone

Thứ Hai, 10/02/2014 09:07
21 👨 1.659
0 Bình luận
Sắp xếp theo