Windows 10 thu thập và gửi lịch sử hoạt động của bạn về Microsoft

Trên diễn đàn Reddit, rất nhiều người dùng đang thảo luận và xác nhận về việc Windows 10 thu thập Lịch sử Hoạt động - Activity History của các ứng dụng mà người dùng sử dụng trên PC và gửi cho Microsoft. Ngay cả khi người dùng đã vô hiệu hóa mục "Send my activity history to Microsoft" trong Activity History thì tính năng Privacy Dashboard của Microsoft vẫn sẽ hiện lịch sử hoạt động của ứng dụng mà người dùng đang chạy trên PC.

Các bạn có thể truy cập vào Settings -> Privacy -> Activity History và tích vào ô "Send my activity history to Microsoft" để vô hiệu hóa tính năng này và test thử.

Send my activity history to Microsoft

Ngoài ra, tại mục Clear Activity History, khi người dùng nhấn vào nút "Clear", về cơ bản thì toàn bộ dữ liệu từ những máy chủ Microsoft sẽ bị xóa đi. Nhưng thực tế không phải vậy.

Tại mục Clear Activity History, nhấn vào nút "Clear"

Tại trang thiết lập Activity History, hãy nhấn vào mục "Privacy Dashboard" để mở trang Privacy Dashboard của Microsoft trên trình duyệt web. Kích vào tab "Activity History", bạn sẽ thấy danh sách các ứng dụng đang chạy trên những chiếc PC đã được kết nối dù trước đó bạn đã vô hiệu hóa hoặc xóa Activity History trên các chiếc PC này.

Privacy Dashboard Activity Histo

Xem thêm:

Thứ Tư, 12/12/2018 15:25
51 👨 151
0 Bình luận
Sắp xếp theo