Vô hiệu hóa thiết lập Control Panel và PC Settings trên Windows 8

Vô hiệu hóa việc truy cập vào tính năng thiết lập Control Panel thường được các quản trị viên máy tính áp dụng vào các máy tính thành viên nhằm hạn chế các thiết lập gây ảnh hưởng đến hệ thống.

Vô hiệu hóa thiết lập Control Panel và PC Settings trên Windows 8

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đọc cách vô hiệu hóa và kích hoạt lại việc truy cập vào Control Panel và PC Settings trên Windows 8.

Nhấn tỗ hợp phím tắt Win + R để gọi hộp thoại Run. Nhập lệnh "gpedit.msc" và nhấn ENTER.

Vô hiệu hóa thiết lập Control Panel và PC Settings trên Windows 8

Hộp thoại "Local Group Policy Editor" xuất hiện, bạn tìm đến đường dẫn:

User Configuration\Administrative Templates\Control Panel

Vô hiệu hóa thiết lập Control Panel và PC Settings trên Windows 8

Bạn chú ý hộp thoại bên phải của Local Group Policy Editor, tìm đến dòng "Prohibit access to Control Panel and PC settings" và nhấn đôi chuột vào nó.

Vô hiệu hóa thiết lập Control Panel và PC Settings trên Windows 8

Hộp thoại tùy chỉnh của "Prohibit access to Control Panel and PC settings" sẽ xuất hiện, bạn nhấn chọn "Enabled", sau đó lưu lại.

Vô hiệu hóa thiết lập Control Panel và PC Settings trên Windows 8

Kết thúc quá trình, bạn hãy gọi hộp thoại Run lần nữa và nhập vào lệnh "gpupdate /force" để cập nhật các thay đổi.

Vô hiệu hóa thiết lập Control Panel và PC Settings trên Windows 8

Chúc bạn thành công!

Thứ Tư, 26/06/2013 13:40
51 👨 728
0 Bình luận
Sắp xếp theo