MCSE: Phân quyền truy cập với định dạng NTFS - Assigning NTFS Permissions

Bài học trước ta đã học cách phân quyền trên các thư mục được chia sẻ. Trong bài học hôm nay chúng tôi muốn giúp bạn Phân quyền truy cập với định dạng NTFS - Assigning NTFS Permissions.

Hãy xem cách phân quyền truy cập với định dạng NTFS sẽ như thế nào nhé:

Thứ Tư, 10/04/2019 10:36
4,33 👨 13.944
0 Bình luận
Sắp xếp theo