MCSE: Cấu hình địa chỉ IP tĩnh - Configuring TCP/IP to use Static IP

Bài học trước trong sê-ri MCSE đã giúp bạn cấu hình địa chỉ IP động. Bài học hôm nay sẽ giúp bạn cấu hình địa chỉ IP tĩnh "Cấu hình địa chỉ IP tĩnh - Configuring TCP/IP to use Static IP".

Bắt đầu thực hành: Cấu hình địa chỉ IP tĩnh - Configuring TCP/IP to use Static IP:

Tuy nhiên, phiên bản Windows server trong bài lab này đã khá cũ rồi, bạn có thể tham khảo cách cấu hình IP tĩnh từ cmd, hoặc cách gán địa chỉ IP tĩnh trong Windows mới hơn nhé.

Thứ Hai, 19/10/2020 08:11
2,76 👨 19.443
0 Bình luận
Sắp xếp theo