Sẽ thế nào nếu đi một vòng Trái Đất với tốc độ ánh sáng?

Ánh sáng mang những đặc tính giống cả hạt lẫn sóng, có thể di chuyển với tốc độ lên tới 299.792.458m/s và chỉ mất 0,13 giây để đi vòng quanh Trái Đất.

Chúng ta có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng không?

Nếu một vật thể di chuyển với tốc độ ánh sáng, khối lượng của nó sẽ tăng lên theo cấp số nhân!

Ánh sáng có tốc độ là 300.000 km/s và khi vật thể di chuyển ở tốc độ này, khối lượng của nó sẽ trở thành vô hạn, và năng lượng cần để di chuyển vật thể cũng là vô hạn. Điều này không thể xảy ra nên không có vật thể nào có thể di chuyển bằng hoặc nhanh hơn tốc độ tốc độ ánh sáng.

Tốc độ ánh sáng

Có vận tốc nào di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng hay không?

Các nhà vật lý đã tìm ra 4 hiện tượng vũ trụ có thể đạt tới trạng thái nhanh hơn ánh sáng mà vẫn tuân theo các quy luật của vũ trụ đó là bức xạ Cherenkov, vướng víu lượng tử, sự lạm phát của vũ trụ ngay sau vụ nổ Big Bang và lỗ sâu.

Tốc độ ánh sáng là tốc độ nhanh nhất mà con người có thể tính toán chính xác và nó không hề bị ảnh hưởng bởi chuyển động của nguồn phát hay hệ quy chiếu của người quan sát. Chỉ mất 8 phút để ánh sáng mặt trời ở xa tới Trái đất.

Vận tốc ánh sáng và vận tốc âm thanh

Ánh sáng di chuyển với tốc độ 300.000km/s, còn sóng âm thanh đi chuyển trong không khí với tốc độ chậm chạp 0,3km/s. Vì vậy, khi mưa bão chúng ta thường nhìn thấy tia chớp trước khi nghe thấy tiếng sấm.

Thứ Ba, 08/11/2022 08:06
53 👨 4.307
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Video Khoa học