Trắc nghiệm Microsoft Excel P5

Để thử tài kiến thức của bạn về Excel, trong bài viết dưới đây Quản trị mạng xin gửi đến bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh chủ đề này để bạn thử sức.

Xem thêm:

 • Câu 1. Để bảo vệ một sheet bằng password, ta phải vào:
  • File chọn Protection chọn Protect Sheet
  • Tools chọn Protection chọn Protect Sheet
  • Edit chọn Protection chọn Protect Sheet
  • Data chọn Protection chọn Protect Sheet
 • Câu 2. Địa chỉ $AC$3 là địa chỉ
  • Tương đối
  • Tuyệt đối
  • Hỗn hợp
  • Biểu diễn sai
 • Câu 3. Để định dạng dữ liệu tại cột Điểm TB HK1 là kiểu số có một chữ số ở phần thập phân, ta chọn cột dữ liệu, nhắp chuột vào thực đơn lệnh Format, chọn:
  Câu 3. Để định dạng dữ liệu tại cột Điểm TB HK1 là kiểu số có một chữ số ở phần thập phân, ta chọn cột dữ liệu, nhắp chuột vào thực đơn lệnh Format, chọn:
  • Cells
  • Column
  • AutoFormat
  • Conditional Formatting 
 • Câu 4. Để đóng (tắt) một sổ bảng tính (workbook) đang mở mà không đóng chương trình MS Excel, bạn sử dụng cách nào trong số các cách dưới đây?
  • Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Close
  • Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Exit
  • Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Quit
  • Nhấn chuột vào biểu tượng đóng (x) ở góc phải trên cùng của cửa sổ
 • Câu 5. Để đếm số SV xếp loại Đạt và Không đạt như hình minh họa, tại ô D9, ta sử dụng hàm:
  Câu 5. Để đếm số SV xếp loại Đạt và Không đạt như hình minh họa, tại ô D9, ta sử dụng hàm:
  • SUMIF
  • COUNTIF
  • COUNT
  • VLOOKUP 
 • Câu 6. Để biểu diễn số liệu dạng phần trăm, sử dụng biểu đồ kiểu nào dưới đây là hợp lý nhất:
  • Biểu đồ cột đứng (Column)
  • Biểu đồ phân tán XY (XY Scatter)
  • Biểu đồ đường gấp khúc (Line)
  • Biểu đồ dạng quạt tròn (Pie)
 • Câu 7. Để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính bằng tổ họp phím bạn chọn:
  • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A
  • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + All
  • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt +Space
  • Cả hai cách thứ nhất và thứ 3 đều được
 • Câu 8. Để che giấu hay hiển thị các thanh công cụ, bạn chọn mục nào trong số các mục sau:
  • Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Page Setup
  • Vào thực đơn lệnh View, chọn lệnh Toolbars
  • Vào thực đơn lệnh Insert, chọn lệnh Object
  • Vào thực đơn lệnh Tools, chọn lệnh Options
 • Câu 9. Để ghi lưu một sổ bảng tính đang mở dưới một tên khác, bạn vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh:
  • Open
  • Save
  • Save As
  • Send To
 • Câu 10. Để in một trang bảng tính nằm ngang hoặc thẳng đứng, bạn chọn thao tác nào
  • Vào File - Web Page Preview - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang
  • Vào Format - Borders and Shading - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang
  • Vào File - Page Setup - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang
  • Vào Insert - Page Number - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang
Tệ quá!
Bạn khá hơn đấy 
Tuyệt vời!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 02/10/2018 09:28
3,86 👨 1.216
0 Bình luận
Sắp xếp theo