• 5 ứng dụng Telegram cho PC tốt nhất 5 ứng dụng Telegram cho PC tốt nhất
    Dưới đây là những ứng dụng desktop Telegram cho Windows, macOS và Linux. Tất cả đều là lựa chọn thay thế Telegram tuyệt vời.
  • Kích hoạt Dark Mode trên Telegram Kích hoạt Dark Mode trên Telegram
    Không thể phủ nhận rằng nhắn tin riêng tư là một trong những thế mạnh của Telegram. Telegram có hỗ trợ Dark Mode trên Android và iOS - với một vài theme khác nhau để phù hợp với bất kỳ phong cách trò chuyện đêm khuya nào.