• Cách ghim tin nhắn trong Telegram Cách ghim tin nhắn trong Telegram
    Ghim tin nhắn trong Telegram sẽ giúp chúng ta chú ý đến những tin nhắn quan trọng, hoặc những cuộc trò chuyện quan trọng để dễ thấy ngay khi truy cập vào Telegram.
  • Cách xuất tin nhắn Telegram Cách xuất tin nhắn Telegram
    Tính năng xuất tin nhắn Telegram giúp người dùng lấy toàn bộ dữ liệu tin nhắn trên Telegram, tương tự như việc sao lưu tin nhắn Viber và gửi đến địa chỉ email.