• Telegram là gì? 13 lý do nên sử dụng Telegram Telegram là gì? 13 lý do nên sử dụng Telegram
    Khi nghĩ đến ứng dụng nhắn tin, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn có lẽ là WhatsApp. Ngày nay có rất nhiều lựa chọn thay thế tốt hơn trên mạng, và một trong những lựa chọn tốt nhất là Telegram. Điều gì khiến nó trở nên độc đáo? Bài viết này sẽ giới thiệu một số tính năng khiến nó trở thành ứng dụng tín nhắn duy nhất bạn cần.
  • 5 ứng dụng Telegram cho PC tốt nhất 5 ứng dụng Telegram cho PC tốt nhất
    Dưới đây là những ứng dụng desktop Telegram cho Windows, macOS và Linux. Tất cả đều là lựa chọn thay thế Telegram tuyệt vời.