Tắt bỏ màn hình Password Lock trong Ubuntu

Quản Trị Mạng - Trên thực tế, sau khi cài đặt chế độ Screensaver trong Ubuntu, hệ thống sẽ tự động hiển thị màn hình này sau 5 phút không hoạt động. Bên cạnh đó, hệ thống còn yêu cầu mật khẩu sau đó. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn bước cơ bản để thay đổi tính năng này.

Trên màn hình desktop của Ubuntu, chọn System > Preferences > Screensaver:

Tại cửa sổ Screensaver Preferences, bỏ dấu check trong ô Lock Screen when screesaver is active:

Và từ bây giờ, nếu bạn không hoạt động gì trên máy tính thì Ubuntu sẽ không yêu cầu mật khẩu nữa. Nhưng đồng thời, khả năng bảo mật của hệ thống sẽ không còn được như trước. Mặt khác, bạn cũng có thể điều chỉnh lượng thời gian để yêu cầu mật khẩu:

Bên cạnh đó, sau khi chúng ta tắt bỏ hoàn toàn chế độ screensaver, hãy tiếp tục sử dụng tính năng Power Management để chuyển màn hình hiển thị sang chế độ Sleep sau khoảng thời gian nhất định. Các bạn có thể thực hiện bước này trong phần System > Preferences > Power Management.

Thứ Hai, 09/05/2011 11:17
31 👨 10.996
0 Bình luận
Sắp xếp theo