50 phím tắt hữu ích cho Windows Movie Maker

Phím tắt có sẵn cho nhiều lệnh của Windows Movie Maker, việc sử dụng những phím tắt này sẽ giúp bạn hoàn thành các nhiệm vụ thông thường nhanh hơn. Dưới đây là danh sách phím tắt sử dụng trong Windows Movie Maker.

1. Phím tắt Windows Movie Maker sử dụng trên timeline

F12

Lưu dự án với tên mới

Ctrl+P

Xuất bản một bộ phim

Ctrl+A

Chọn tất cả các clip

F2

Đổi tên bộ sưu tập hoặc clip

Ctrl+Delete

Xóa timeline

Ctrl+T

Chuyển đổi giữa bảng phân cảnh và timeline

Page down

Thu nhỏ timeline

Page Up

Phóng to timeline

F9

Điều chỉnh timeline vừa với màn hình

+

Mở rộng đường hình khi được chọn trên timeline

-

Thu hẹp đường hình khi được chọn trên timeline

Ctrl+D

Thêm clip đã chọn vào bảng phân cảnh/timeline

Alt+Enter

Phát video ở chế độ toàn màn hình

N

Kết hợp các clip cạnh nhau

Ctrl+Shift+B

Chuyển clip sang bên trái

Ctrl+Shift+N

Chuyển clip sang bên phải

K

Phát hoặc tạm dừng clip

Ctrl+K

Dừng phát lại trên bảng phân cảnh/timeline

Ctrl+W

Phát nội dung trên bảng phân cảnh/timeline

Ctrl+Q

Tua lại và chuyển đến phần đầu của bảng phân cảnh/timeline

Ctrl+Alt+Mũi tên trái

Trở lại

Ctrl+Alt+Mũi tên phải

Trở lại phía trước

J

Khung trước

L

Khung tiếp theo

F1

Hiển thị chủ đề trợ giúp

Mũi tên trái

Chọn mục ở trước (trên một bản ghi timeline, trên bảng phân cảnh hoặc trong ngăn Contents)

Mũi tên phải

Chọn mục tiếp theo

Mũi tên lên

Chọn mục ở trên (trên một bản ghi timeline, trên bảng phân cảnh hoặc trong ngăn Contents)

Mũi tên xuống

Chọn mục bên dưới

2. Các phím tắt cho nhập video/clip

Các phím tắt sử dụng trong Windows Movie Maker

Ctrl + I

Nhập tệp phương tiện số hiện có

Ctrl + R

Nhập video từ máy quay video kỹ thuật số

3. Các phím tắt dùng cho chỉnh sửa video

Alt+Shift+Mũi tên lên/Mũi tên xuống

Chọn clip cắt xử lý

Alt+Shift+Mũi tên trái

Cắt cạnh trái của clip

Alt + Shift + Mũi tên phải

Cắt cạnh phải của clip

M

Chia clip

U

Xóa điểm cắt

I

Đặt điểm bắt đầu cắt

O

Đặt điểm cắt cuối

4. Các phím tắt dùng để điều hướng

End

Chuyển đến mục cuối cùng

Home

Chuyển đến mục đầu tiên

5. Các phím tắt khác

Ctrl + C

Sao chép

Ctrl + O

Mở một dự án hiện có

Ctrl + X

Cắt

Ctrl + S

Lưu dự án

Ctrl + N

Tạo một dự án mới

Ctrl + V

Dán

Delete

Xóa

Ctrl + Z

Hoàn tác tác vụ cuối cùng

Ctrl + Y

Làm lại hành động cuối cùng

Xem thêm: 

Thứ Tư, 10/10/2018 09:27
51 👨 477