• Cách xóa bài hát trùng lặp trên iTunes Cách xóa bài hát trùng lặp trên iTunes
    Nếu thực hiện tải bài hát bên ngoài cửa hàng iTunes, thư viện của bạn có thể bị xóa trộn, có nhiều bài hát bị trùng lặp.
  • So sánh Spotify và Apple Music So sánh Spotify và Apple Music
    Cả Spotify và Apple Music đều cung cấp dịch vụ phát nhạc với rất nhiều người đăng ký. Vì vậy, để trả lời câu hỏi về việc bạn nên dùng Spotify hay Apple Music, bài viết sẽ tập trung vào các tiêu chí biến phổ biến nhất.