MCSE: Mã hóa file bằng EFS (Encrypting File System)

Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách mã hóa và giải mã các file trong Windows 2000 Server nhằm bảo mật các tập tin của bạn. Trong bài học này bạn sẽ được thực hành bằng hình ảnh Flash theo tài liệu luyện thi chuẩn của hãng Microsoft

Để bắt đầu bài học bạn hãy click vào đây

Thứ Sáu, 14/09/2018 10:59
44 👨 9.631