• 6 bot tốt nhất để cải thiện máy chủ Discord 6 bot tốt nhất để cải thiện máy chủ Discord
    Có rất nhiều điều để yêu thích về Discord. Bạn có thể sử dụng và quản lý công cụ này miễn phí. Bên cạnh đó, Discord có hỗ trợ VOIP và nhờ hỗ trợ cho bot, nó cũng có khả năng tùy biến khá tốt.
  • Cách bảo mật máy chủ SSH Cách bảo mật máy chủ SSH
    Bảo mật kết nối SSH giúp bạn bảo vệ hệ thống Linux và dữ liệu. Quản trị viên hệ thống và người dùng gia đình cũng cần phải bảo mật máy tính truy cập từ mạng Internet công khai. Dưới đây là 10 cách dễ dàng giúp bạn bảo vệ máy chủ SSH của mình.