Macromedia Flash - Tạo Text chạy trong banner

Chi tiết của bài này sẽ hướng dẫn cách tạo chữ chạy trên banner cực kỳ cuốn hút. Bạn có thể sử dụng text này để tạo trong quảng cáo, trình chiếu hoặc trên website để gây nổi bật. Thông qua bài này, bạn cũng sẽ học được một vài mẹo tạo chữ flash động để sử dụng vào một số mục đích khác.

Bước 1

Tạo một file flash mới. Nhấn Ctrl + J trên bàn phím (Document Properties) và thiết lập kích thước của file theo ý bạn. Chọn bất kỳ màu nền nào mà bạn thích. Chọn tốc độ Frame rate của Flash là 32 và kích OK.

Bước 2

Chọn công cụ Text Tool (T) và nhập vào đoạn văn bản cần quảng cáo.

Bước 3

Chọn văn bản vừa tạo, vào phần Align Panel (Ctrl + K) phía bên phải trên màn hình và thực hiện các bước sau:

- Đảm bảo nút To stage của phần Align/Distribute được chọn
- Kích vào nút Align horizontal center (căn giữa theo chiều ngang)
- Kích vào nút Align vertical center (căn giữa theo chiều dọc)

Vậy là bạn đã căn chỉnh xong văn bản đó vào chính giữa file.

Bước 4

Vẫn chọn văn bản đã tạo, nhấn phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển văn bản đó sang dạng Movie Clip Symbol.

Bước 5

Kích vào frame 5 và nhấn phím F6 trên bàn phím. Sau đó nhấn tiếp phím F6 sáu lần vào các frame tiếp theo (xem hình sau)

Bước 6

Trở lại frame 6 và nhấn phím Delete trên bàn phím. Thực hiện tiếp thao tác đó trên frame 8 và frame 10

Bước 7

Trở lại frame 1, chọn công cụ Freee Transform Tool (Q), nhấn và giữ phím Shift, đồng thời kéo lớn văn bản đã vẽ lên một chút (hình sau)

Bước 8

Chọn công cụ Selection Tool (V) và kích vào văn bản đã chuyển sang Movie Clip đã kéo lớn lên một chút. Sau đó, vào phần Properties Panel (Ctrl + F3). Ở phía bên phải, bạn sẽ thấy menu Color. Chọn Alpha và kéo độ tương phản về 0%.

Bước 9

Kích một lần nữa vào frame 1 và trở lại phần Properties Panel (Ctrl + F3). Sau đó đặt các tùy chọn như hình sau:

Bước 10

Kích vào frame 40 và nhấn phím F6. Vẫn chọn frame 40 và nhấn phím F6 tiếp tục thêm 6 lần nữa.

Bước 11

Trở lại frame 41 và nhấn phím Delete trên bàn phím. Thực hiện lại thao tác này trên frame 43 và 45.

Bước 12

Kích vào frame 50 và nhấn phím F6. Thực hiện lặp lại các bước 7 và 8 trên frame 50.

Bước 13

Trở lại frame 46 và lặp lại bước 9.

Bước 14

Chọn công cụ Selection Tool (V) và kích đúp vào layer 1, đổi tên thành text 1. Sau đó, tạo một layer mới trên layer text 1 và đặt tên là text 2.

Bước 15

Kích vào frame 50 cả layer text 2, nhấn phím F6. Sử dụng công cụ Text Tool (A) và nhập vào một đoạn văn bản khác.

Bước 16

Chọn văn bản vừa tạo, lặp lại bước 3 để canh lề cho nó.

Bước 17

Vẫn chọn văn bản text 2, nhấn phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển văn bản sang dạng Movie Clip Symbol.

Bước 18

Kích vào frame 55 và frame 85, lần lượt nhấn phím F6

Bước 19

Trở lại frame 55 và đặt văn bản vào vị trí như hình sau

Bước 20

Kích chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trong vùng màu xám giữa frame 50 và 55 trên timeline, chọn Create Motion Tween từ menu xuất hiện.

Bước 21

Kích lên frame 85 và nhấn phím F6 thêm 6 lần nữa.

Bước 22

Trở lại frame 86 và nhấn phím Delete trên bàn phím. Thực hiện lại thao tác này trên frame 88 và 90.

Bước 23

Kích vào frame 95 và nhấn phìm F6. Sau đó đặt lại văn bản vào vị trí như hình sau

Bước 24

Kích chuột phải một lần nữa vào bất kỳ vị trí nào trong vùng màu xám giữa frame 91 và 95 trên timeline, chọn Create Motion Tween từ menu xuất hiện.

Ctrl + Enter để xem sản phẩm cuối cùng.

Thứ Sáu, 19/07/2019 14:38
4,56 👨 15.715
0 Bình luận
Sắp xếp theo