Flash - Hiệu ứng giọt nước rơi


Tải file .swf

1. Tạo một file có thông số như hình 1


Hình 1

2. Dùng công cụ Oval Tool, bỏ màu viền, chọn màu tô là xám, vẽ một hình bầu dục gần sát mép trên của khung làm việc, rồi dùng công cụ Selection Tool để chỉnh nó lại cho giống giọt nước:


Hình 2

3. Nhấp chuột phải vào Frame 15 và chọn Insert KeyFrame


Hình 3

4. Dùng mũi tên xuống trên bàn phím để dời giọt nước xuống :


Hình 4

5. Tại vị trí mới của giọt nước, nhấp chuột phải vào nó và chọn Free Transform


Hình 5

6. Dùng chuột chỉnh giọt nước dẹp lại:


Hình 6

7. Khóa lớp hiện có lại và tạo một lớp mới:


Hình 7

8. Nhấp chuột phải vào Frame 15 của lớp mới và chọn Insert KeyFrame:


Hình 8

9. Cũng tại Frame 15 này, chọn công cụ Oval Tool, bỏ màu tô, chỉnh màu viền là xám và vẽ một hình bầu dục:


Hình 9

10. Nhấp chuột phải vào Frame 25 và chọn Insert KeyFrame:


Hình 10

11. Chọn Edit > Copy, rồi Edit > Paste in Place để tạo một hình bầu dục mới nằm ngay vị trí hình bầu dục cũ:


Hình 11

12. Nhấp chuột phải vào hình bầu dục mới và chọn Free Transform:


Hình 12

13. Nhấn đồng thời 2 phím Alt, Shift và dùng chuột chỉnh hình bầu dục cũ bự ra chút đỉnh:


Hình 13

14. Thực hiện tương tự Bước 10  13 để có các hình bầu dục mới tại Frame 35, 45:


Hình 14

15. Khóa lớp này lại, mở khóa lớp bên dưới, nhấp chuột trái và một nơi bất kỳ giữa Frame 1 và Frame 15, trong mục Tween của bảng Properties ta chọn Shape:


Hình 15

16. Thực hiện tương tự Bước 15 cho lớp trên:


Hình 16

17. Nhấn Ctrl + Enter để kiểm tra kết quả, tải file gốc tại đây.

Thứ Ba, 20/10/2009 11:37
53 👨 8.173
0 Bình luận
Sắp xếp theo
❖ Tổng hợp