YouTube yêu cầu người dùng iOS "cho phép" theo dõi để có nhiều quảng cáo cá nhân hóa hơn

Với iOS 14.5, Apple yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng thông báo cho người dùng và yêu cầu họ chọn có tham gia theo dõi rộng hơn không. Vào năm 2021, các ứng dụng của Google đã dừng một số phương thức theo dõi (IDFA) nhất định để tuân thủ và không phải hiển thị lời nhắc đó. YouTube sẽ sớm hỏi người dùng iOS xem họ có muốn tham gia "quảng cáo được cá nhân hóa hơn" hay không với lời nhắc App Tracking Transparency (ATT).

Trong tương lai gần, YouTube dành cho iOS sẽ hiển thị quyền một lần - Cho phép YouTube theo dõi hoạt động của bạn trên các ứng dụng và trang web của các công ty khác? - với hai lựa chọn:

  • Allow: “Nếu bạn bật cài đặt này, hoạt động từ ứng dụng sẽ được liên kết với hoạt động từ các ứng dụng và trang web không phải của Google để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa và cung cấp dịch vụ đo lường quảng cáo. Lựa chọn sẽ được áp dụng cho tất cả người dùng ứng dụng YouTube trên thiết bị đã bật cài đặt này”.
  • Ask App Not to Track: “Nếu bạn không bật cài đặt, hoạt động từ ứng dụng này sẽ không được liên kết với hoạt động từ các ứng dụng và trang web không phải của Google để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa và cung cấp dịch vụ đo lường quảng cáo. Điều này sẽ làm cho trải nghiệm quảng cáo tổng thể trong ứng dụng này ít được cá nhân hóa hơn và có thể dẫn đến quảng cáo ít liên quan hơn và lặp lại nhiều hơn”.

Lời nhắc này sẽ không xuất hiện đối với người đăng ký YouTube Premium và “người dùng có tài khoản trẻ em trên YouTube”.

Nếu nhấn vào “Allow”, YouTube cho biết bạn sẽ có “trải nghiệm quảng cáo hữu ích, chất lượng cao”. Ví dụ, quảng cáo xuất hiện trong ứng dụng có thể phản ánh tốt hơn sở thích của bạn nhờ các phép đo quảng cáo chính xác hơn. Điều này được thực hiện bằng cách liên kết hoạt động YouTube trong ứng dụng của bạn với các ứng dụng và trang web không phải của Google/bên thứ ba. YouTube cũng đang chứng minh rằng việc cho phép các nhà quảng cáo đo lường hiệu suất tốt hơn cuối cùng sẽ giúp ích cho người sáng tạo trên nền tảng này.

“Sắp tới, người dùng YouTube trên thiết bị iPhone và iPad có thể chọn tham gia quảng cáo được cá nhân hóa hơn, phù hợp với chính sách App Tracking Transparency của Apple. Chúng tôi tin tưởng rằng điều này sẽ giúp cung cấp trải nghiệm quảng cáo hữu ích, chất lượng cao cho người dùng, đồng thời mang lại lợi ích cho người sáng tạo. Người dùng YouTube chọn tham gia có thể tắt tính năng này bất kỳ lúc nào”.

-Theo phát ngôn viên của YouTube-

Người dùng chọn “Ask App Not to Track” - là trải nghiệm chỉ sử dụng dữ liệu Google của bên thứ nhất và không thuộc ATT của Apple. Tùy chọn này sẽ khiến người dùng nhận được quảng cáo “ít được cá nhân hóa hơn”“có thể ít liên quan hơn và nhiều quảng cáo lặp lại hơn”. Hoạt động từ ứng dụng YouTube “sẽ không được liên kết với hoạt động từ các ứng dụng và trang web không phải của Google để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa và cung cấp dịch vụ đo lường quảng cáo”.

Người dùng có thể thay đổi quyết định của mình bằng cách đi tới Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Theo dõi. Cài đặt này chỉ áp dụng cho YouTube và các ứng dụng/trang web của bên thứ ba. Với tư cách là nhà quảng cáo bên thứ nhất, YouTube/Google sẽ tiếp tục hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa nếu cài đặt đó được bật trên tài khoản của bạn.

Cài đặt này không ảnh hưởng đến việc liên kết hoạt động trên các ứng dụng khác của Google (iOS và không phải iOS) cũng như các trang web có hoạt động từ những ứng dụng và trang web không phải của Google. Cài đặt này cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoạt động từ ứng dụng YouTube dành cho iOS cũng như các ứng dụng và trang web khác của Google để cá nhân hóa quảng cáo, tùy thuộc vào lựa chọn quảng cáo Google được cá nhân hóa của bạn.

Thứ Sáu, 21/06/2024 09:37
51 👨 139
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ