Bạn có tự tin với kiến thức Quản trị mạng của mình P3

Trong thời đại công nghệ số ngày nay hầu hết các thiết bị công nghệ hầu hết được gắn kết với nhau thông qua hệ thống Internet do đó vai trò của nhà quản trị mạng ngày càng được coi trọng. Trong bài trắc nghiệm dưới đây, Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn những thông tin vô cùng hữu ích cho những ai muốn theo nghề Quản trị mạng.

Xem thêm:

 • Câu 1. Bạn là người quản trị mạng cho một công ty. Công ty bạn có sử dụng 3 NetID khác nhau, trên đó có triển khai dịch vụ Routing and Remote Access, muốn xác định được đường đi của một NetID này sang NetID khác bạn làm cách nào?
  • Xem thông tin trong Shortest Path First (SPF)
  • Xem thông tin trong Internet Protocol (IP) routing table
  • Xem thông tin trong Link State Database (LSDB)
  • Xem thông tin trong OSPF routing table
 • Câu 2. Bạn là người quản trị mạng cho một công ty, công ty bạn muốn triển khai 2 NetID khác nhau cho hai phòng ban, bạn làm thế nào để trên mạng không bị trùng IP và 2 NetID này ít traffic nhất.
  • Sử dụng IP tĩnh trên mỗi nhánh mạng
  • Cài đặt và cấu hình DHCP Server trên mỗi nhánh mạng
  • Một nhánh mạng dựng DHCP Server nhánh còn lại sử dụng IP tĩnh
  • Cấu hình DHCP relay Agent cho hai nhánh mạng
 • Câu 3. Khi xây dựng hệ thống mail cho doanh nghiệp mà công ty không thuê host mail, và không mua domain thì:
  • Không thể xây dựng hệ thống mail như vậy được
  • Xây dựng được hệ thống mail như vậy
  • Tùy thuộc vào hệ thống mạng công ty
  • Câu a và c đúng
 • Câu 4. Điểm khác biệt cơ bản giữa mail online và mail offline là:
  • Mail online nhanh hơn mail offline
  • Mail online chậm hơn mail offline
  • Mail offline phòng chống spam và virus tốt hơn mail online
  • Mail online không thuê host của nhà cung cấp dịch vụ
 • Câu 5. Trong hệ thống mạng của công ty bao gồm có các máy server có địa chỉ IP tĩnh như sau:
  • DHCP server: 192.168.12.22
  • RRAS server: 192.168.12.24
  • DNS server: 192.168.12.20
 • Câu 6. Trên DHCP server bạn cấp phát một dãy địa chỉ IP thuộc class C từ 192.168.12.25/24 đến 192.168.12.254. Công ty bạn muốn triển khai thêm một máy file server, và bạn muốn máy file server này sử dụng địa chỉ IP tĩnh. Bạn cần cấu hình trên máy file server thế nào để các máy khác trong mạng nội bộ cũng như mạng ngoài có thể truy cập được máy file server này?
  • Trên máy File Server nhập địa chỉ IP là 192.168.12.25, subnet mask là 255.255.255.0, và default gateway là 192.168.12.22
  • Trên máy File Server nhập địa chỉ IP là 192.168.12.22, subnet mask là 255.255.0.0, và default gateway là 192.168.12.20
  • Trên máy File Server nhập địa chỉ IP là 192.168.12.23, subnet mask là 255.255.255.0, và default gateway là 192.168.12.24
  • Trên máy File Server nhập địa chỉ IP là 192.168.12.24, subnet mask là 255.255.0.0, và default gateway là 192.168.12.20
 • Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng nhất về mail online:
  • Không thuê host của nhà cung cấp dịch vụ
  • Phải thuê host của nhà cung cấp dịch vụ
  • Spam,virus email nhiều
  • Không câu nào đúng
 • Câu 8. Khi công ty mua 1 domain name (tên miền) có dạng: tencongty.com thì địa chỉ email có dạng:
 • Câu 9. Công ty bạn có 2 văn phòng sử dụng 2 NetID khác nhau, bạn sử dụng máy tính xách tay sử dụng hệ điều hành Windows XP, bạn thường di chuyển qua lại giữa hai văn phòng này, bạn cấu hình địa chỉ IP trên máy tính xách tay như thế nào để mỗi lần qua lại giữa hai trụ sở này mà không cần phải cấu hình lại địa chỉ IP?
  • Cấu hình địa chỉ IP tĩnh trên máy tính xách tay
  • Cấu hình DHCP address reservations trên máy tính xách tay
  • Sử dụng Automatic Private IP Addressing (APIPA) trên máy tính xách tay
  • Cấu hình Alternate Configuration trên máy tính xách tay
 • Câu 10. 10.Bạn là người quản trị mạng cho một công ty, công ty bạn có 1 chi nhánh ở cách xa trụ sở chính và kết nối với trụ sở chính qua mạng internet. Trên hệ thống mạng của chi nhánh, bạn cài đặt và cấu hình DNS server. Bạn cần cấu hình DNS như thế nào để DNS server tại trụ sở chính có thể phân giải tên cho DNS server tại chi nhánh và việc kết nối giữa hai nơi ít traffic nhất.
  • Cấu hình DNS server tại chi nhánh là một slave server của DNS server tại trụ sở chính
  • Cấu hình DNS server tại chi nhánh là primary zone của DNS server tại trụ sở chính
  • Cấu hình DNS server tại chi nhánh là một caching-only server
  • Cấu hình DNS server tại tại trụ sở chính một secondary zone và delegation đến chi nhánh
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy
Bạn trả lời rất xuất sắc
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 09/11/2018 14:37
52 👨 3.277
0 Bình luận
Sắp xếp theo