Bạn có tự tin với kiến thức Quản trị mạng của mình? - Phần 2

Quản trị mạng là một ngành học khá hot và được nhiều bạn trẻ yêu thích. Trong những bài viết trước chúng tôi đã gửi đến bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề này, trong seri bài viết này sẽ là 10 câu hỏi có đáp án để bạn tìm hiểu.

Xem thêm:

 • Câu 1. Cisco router sử dụng nhiều phương pháp để lưu hệ điều hành Cisco IOS nhằm tăng khả năng chịu lỗi, hay cao biết thứ tự tải Cisco IOS nào sau đây là đúng?
  • ROM, NVRAM, TFTP Server
  • Flash, TFTP server, ROM
  • Flasg, NVRAM, ROM
  • TFTP server, Flash, NVRAM
 • Câu 2. Với câu lệnh 0,5 bao nhiêu phiên telnet được cho phép truy cập vào router
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Câu 3. Hãy cho biết thành phần nào sau đây không thuộc Directorty Services của dịch vụ AD trong Windows Server 2008?
  • Object
  • Attribute
  • Schema
  • Administrator
 • Câu 4. Thứ tự nào sau đây là đúng với kiến thức AD của Windows Server?
  • Domain >> Forest >> OU (Organization Unit) >> User
  • Forest >> Domain >> User >> OU
  • Forest >> Domain >> OU >> User
  • User >> Forest >> Domain >> OU >> User
 • Câu 5. Những tài khoản nhóm cục bộ (domain local) nào được xây dựng mặc định với Windows Server?
  • Administrator
  • Manager
  • Repicator
  • Cả Repicator và Administrator
 • Câu 6. Nhóm bảo mật trên Windows Server là loại nhóm được dùng để cấp phát các hệ thống (rights) và quyền truy cập (permission). Windows Server có ba loại nhóm chính sau đây?
  • Local
  • Global
  • Universal
  • Tất cả các đáp án trên
 • Câu 7. Chọn câu trả lời đúng nhất cho mục đích của người quản trị mạng khi cấu hình ACL như hình sau?
  • Sinh viên được truy cập Internet
  • Sinh viên không được truy cập Telnet tới RA
  • Sinh viên được truy cập Telnet
  • Sinh viên được truy cập Internet và sinh viên không được truy cập Telnet tới RA
 • Câu 8. Các trạm hoạt động trong một mạng vừa như máy phục vụ (server), vừa như máy khách (client) có thể tìm thấy trong mạng nào?
  • Client/Server
  • Ethernet
  • Peer to Peer
  • LAN
 • Câu 9. Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Câu 10. Các đơn vị dữ liệu giao thức trong lớp 2 của mô hình OSI được gọi là?
  • PDU 
  • Packet
  • CSU
  • Frame
Bạn cần cố gắng nhiều 
Bạn có tiến bộ 
Cũng khá hơn đấy 
Kiến thức của bạn thật tuyệt 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 08/09/2020 17:33
4,25 👨 1.466
0 Bình luận
Sắp xếp theo